ITIL®4 -sertifiointivalmennukset 

ITIL on maailman laajimmin käytetty palveluhallinnan viitekehys 

Katso tulevat ITIL-valmennukset

ITIL®4 -sertifiointivalmennukset 

ITIL on maailman laajimmin käytetty palveluhallinnan viitekehys 

Katso tulevat ITIL-valmennukset

ITIL

ITIL on maailman laajimmin käytetty palvelunhallinnan viitekehys, jonka oppeja sovelletaan menestyksellisesti  IT-organisaatioissa ympäri maailman. Viitekehyksen uusin versio ITIL® 4 julkaistiin vuonna 2019.

ITIL® on globaalisti tunnustettu kokoelma parhaita käytäntöjä ja malleja IT-johtamiseen. ITIL-kehystä on käytetty ja kehitetty yli 20 vuotta. Mallin kehitys alkoi Englannissa valtionhallinnon hankkeena 1980-luvulla ja sitä on kehitetty maailmanlaajuisesti siitä lähtien.

ITIL ohjaavat periaatteet

 • Focus on Value – Keskity arvoon
 • Start Where you are – Aloita siitä missä olet
 • Progress iteratively with feedback – Etene iteratiivisesti palautetta hyödyntäen
 • Collaborate and promote visibility – Tee yhteistyötä ja edistä näkyvyyttä
 • Think and work holistically – Ajattele ja toimi kokonaisvaltaisesti
 • Keep it simple and practical – Pyri yksikertaisuuteen ja käytännöllisyyteen
 • Optimize and Automate – Optimoi ja automatisoi

Wakaru on sertifioitu ITIL-valmennusorganisaatio

ITIL®-koulutuksia voivat toteuttaa vain sertifioidut kouluttajat ja -koulutusorganisaatiot. Myös koulutusmateriaalien tulee olla sertifioituja. Sertifiointitentit ovat monivalintatestejä, joita voi suorittaa sertifioitujen koulutusorganisaatioiden koulutusten yhteydessä tai sertfioiduissa koulutuskeskuksissa. Lue lisää Axelosen sivuilta tästä.

 

Koulutuspolku

ITIL® 4 FOUNDATION
40 kysymystä, tunnin kestävä tentti, ei kirjaa tai muistiinpanoja.

Kenelle tarkoitettu?
Kaikille IT-palveluiden kanssa työskenteleville henkilöille, erityisesti henkilöille jotka osallistuvat palveluiden toimittamiseen, ylläpitoon, kehittämiseen, ostamiseen tai myymiseen.

ITIL® 4 -JATKOKURSSIT
ITIL 4:ssä on yhteensä viisi jatkokurssia, jotka kuvaavat joukon kyseiseen aihealueeseen kuuluvia ajattelu- ja toimintamalleja sekä esittelevät tarkemmin aiheeseen liittyvät tärkeimmät kyvykkyydet (practices). Kurssit voi suorittaa haluamassaan järjestyksessä.

 • Create, Deliver and Support
  • Parhaat käytännöt kuinka palveluita suunnitellaan, rakennetaan, jaellaan, julkaistaan, toimitetaan ja tuetaan.
 • Drive Stakeholder Value
  • Parhaat käytännöt kuinka asiakaspolku suunnitellaan sekä palvelun kuluttajan että tuottajan näkökulmasta kattamaan vuorovaikutus sidosryhmien kanssa, palvelun muotoilu ja saavutettujen hyötyjen seuranta.
 • High Velocity IT
  • Parhaat käytännöt kuinka palvelua johdetaan, kehitetään ja tuotetaan hieman eri tavalla erittäin nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä
 • Direct, Plan and Improve
  • Parhaat käytännöt kuinka organisaation toimintaa ohjataan, suunnitellaan ja parannetaan jatkuvasti.

Edellisten neljän kurssin suorittamisen jälkeen henkilölle myönnetään ITIL® 4 Managing Professional -sertifikaatti.

 • Digital & IT Strategy
  • Parhaat käytännöt kuinka palveluorganisaation tavoitteet määritellään 2020-luvun toimintaympäristössä ja kuinka toiminta niiden saavuttamiseksi organisoidaan jatkuvan parantamisen mallia hyödyntäen.

Digital & IT Strategy ja Direct, Plan and Improve -kurssien suorittaneille henkilöille myönnetään ITIL® 4 Strategic Leader -sertifikaatti.

 

 

 

ITIL

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. Wakaru Oy is an Accredited Training Organisation for ITIL®.