DevOps

DevOps (Development eli kehitys ja Operations eli tuotanto) on ketterä toimintamalli digipalveluiden tuottamiseen. Se pyrkii edistämään palveluiden kehitys- ja tuotantotoimintojen keskinäistä vuoropuhelua. Tavoitteena on erityisesti parempi ja nopeampi kyky toimittaa muutoksia tuotantoon.

DevOps periaatteet

Hyvin toimivassa DevOps-ympäristössä ohjelmistojen kehittäminen, testaaminen ja julkaisu tapahtuu nopeasti, usein ja luotettavasti. Toiminnan taustalla vaikuttavat erittäin vahvasti ketterän kehittämisen käytännöt sekä infrastruktuurin
hallintaa helpottavat ja automatisoivat työvälineet. DevOps:n tärkeimmät käytännöt ovat jatkuva integraatio (continuous integration) ja jatkuva toimitus (continuous delivery). Tavallisessa
ohjelmistokehityksessä uusien toiminnallisuuksien luomiseen tai virheiden korjaamiseen liittyvät suunnittelu, ohjelmointi, testaus ja dokumentointi. Ohjelmistojen tuotannossa on sen sijaan vastattu tuotantoympäristön rakentamisesta, sen
operoinnista, palvelun operatiivisesta toiminnasta sekä kapasiteetin riittävyydestä. Ongelmaksi on usein muodostunut ohjelmistokehityksen ja tuotannon keskinäinen yhteistyö ja vaiheistettu vesiputousmallinen työskentely. Jatkuvassa
integraatiossa uudet kehitetyt toiminnallisuudet ja/tai virheiden korjaukset viedään heti kehityksen yhteydessä osaksi toimivaa ohjelmistoa. Jatkuva toimitus pitää sisällään ne toimenpiteet, joiden avulla uusi versio ohjelmistosta viedään
tuotantoon. Jatkuvan tuotannon perusperiaatteena on automatisoida ja näin nopeuttaa tuotantoon vientiin liittyviä tehtäviä mahdollisimman paljon, esimerkiksi automaattisen testauksen keinoin.

DevOps tool chain ja arkkitehtuuri

DevOps on ennen kaikkea kulttuurin muutos aikaisemmin siilomaisesta palveluiden kehittämisestä ja tuottamisesta prosessimaiseen ja yhteistyöhön kannustavaan toimintamalliin. Mallissa kehityksen ja ylläpidon tehtävät ja työkalut liittyvät
saumattomasti yhteen.

Jotta DevOps toimii tehokkaasti, on ohjelmistojen täytettävät seuraavat oleelliset kriteerit (ASR=Architectually Significant Requirements):

 • Käyttöönotettavuus (Deployability)
 • Muokattavuus (Modifiability)
 • Testattavuus (Testability)
 • Valvottavuus (Monitorability)

DevOps ei määrittele käytettävää arkkitehtuuria. Mikropalvelut (microservices) ovat kuitenkin nousemassa ”de facto” -standardiksi. Sen avulla pienempien palveluiden suunnittelu, koodaaminen, julkaisu ja ylläpito on helpompaa ja näin ollen
uusien palveluiden tuominen tuotantoon on nopeampaa.

Kehitä DevOps-osaamista

Wakarun valmennustarjonnassa löydät sertifiointiin tähtäävät PeopleCertin DevOps -valmennukset seuraavasti:

 • PeopleCert DevOps Fundamentals tutustu tästä!

  • Tutustu DevOpsin perusteisiin ja saa vankkaa tietoa ja ymmärrystä DevOpsin termeistä, periaatteista, työkaluista ja käytännöistä sekä siitä, miten työkaluja käytetään tehokkaasti ja tehokkaasti DevOps-ympäristössä
   liiketoimintatavoitteiden saavuttamiseksi full-stack -lähestymistavan avulla. Valmennus sopii henkilöille, jotka haluavat olla tehokkaita jäseniä DevOps-ympäristössä. Valmennus
  • Valittavana PeopleCert DevOps Fundamentals -valmennus
   ja verkkokurssi
 • PeopleCert DevSecOps tutustu tästä!

   • Valmennus nivoo yhteen tietoturvan ja kehittämisen, eli miten tietoturva voidaan sisällyttää modernilla tavalla ketterien sovelluskehitystiimien toimintaan. Valmennuksen jälkeen tunnistat nykyaikaisen
    sovellustietoturvan avainperiaatteet ja -käsitteet sekä tiedostat hyödyt ja keinot integroida tietoturva osaksi ohjelmistokehitysprosessia.
   • Valittavana PeopleCert DevSecOps -valmennus ja verkkokurssi

 • PeopleCert DevOps Engineer tutustu tästä!

  • Valmennus käsittelee sitä, mitä DevOps tarkoittaa tuotetiimin kehittävän ja ylläpitävän jäsenen näkökulmasta. Valmennuksen jälkeen tunnistat nykyaikaisen DevOpsin mukaisen tiimin avainperiaatteet ja -käsitteet sekä tiedostat
   yksityiskohtaiset keinot kehittää ja ylläpitää sovelluksia jatkuvan toimituksen putkea hyödyntäen. Valmennus auttaa DevOps-insinoorin tehtävässä selventämään ja suunnittelemaan DevOps-muutosta, validoimaan ja ylläpitämään
   muutosta, suunnittelemaan, miten DevOps Full Stack -lähestymistapa voidaan ottaa käyttöön ja toteuttaa organisaatiossa ja miten se voidaan sovittaa yhteen arvon tuottamisen kanssa.
  • Valittavana PeopleCert DevOps Engineer -valmennus ja verkkokurssi

Wakaru Oy is an Accredited Training Organisation for PeopleCert DevOps Fundamentals.

Haluatko lisätietoja tai tarjouksen DevOps-valmennuksistamme?

Katso toteutuspäivämäärät ja osta kurssit Oppiasta: