PRINCE2®

PRINCE2® on maailman laajimmin käytetty projektijohtamisen menetelmä. Se on käytössä yli 150 maassa ja sertifioituja projektinhallinnan ammattilaisia on yli miljoona henkilöä. PRINCE2-projektijohtamisen mallin etuina ovat sen käytännöllisyys, joustavuus ja skaalautuvuus. Se on toimialariippumaton ja soveltuu näin laajaan käyttöön projektin koosta ja toimialasta riippumatta.

PRINCE2 7 edition versio on julkaistu loppuvuodesta 2023 – katso lisää tästä!

Uusimmassa 7. versiossa keskitytään entistä paremmin inhimillisen pääoman merkitykseen ja johtamiseen projektien onnistumisessa. Uudessa versiossa korostuvat myös lisääntynyt joustavuus ja räätälöinti sekä kestävä kehityksen vaatimukset, mukautuen kunkin projektin ainutlaatuisiin ja nykyaikaisiin vaatimuksiin eri organisaatioissa.

PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) pyrkii luomaan hallitun ja hyvin johdetun projektinhallinnan ympäristön sekä tarjoamaan selkeiden prosessien, komponenttien ja tekniikoiden kautta yksiselitteiden tavan kaikenlaisten projektien läpivientiin. Viitekehys tarjoaa reaalimaailmassa testattujen parhaiden käytäntöjen kautta maailmanluokan systematiikan projektijohtamiseen.

Viitekehys on metodina ns. “product-based”, jonka johdosta projektisuunnitelmat keskittyvät ensisijaisesti tulosten saavuttamiseen, eivät ainoastaan hallintaprosessin suorittamiseen. Metodi tarjoaa lisäksi yhteisen kielen koko projektin keston ajaksi.

Mallin kehittämisessä on hyödynnetty tuhansien eri alojen projektiammattilaisten kymmenien vuosien aikana kerryttämää käytännön kokemusta.

PRINCE2®:n periaatteet

Periaatteet sisältävät seitsemän periaatetta, teemaa ja prosessia.

Periaatteet

 • Jatkuva liiketoimintaperusteen tarkastelu – Continued Business Justification
 • Jatkuva oppiminen – Learn from Experience
 • Roolien ja vastuiden määrittely – Defined Roles and Responsibilities
 • Vaiheistus – Manage by Stages
 • Poikkeamiin puuttuminen – Manage by Exception
 • Keskity lopputuotokseen – Focus on Products
 • Räätälöi ympäristöön sopivaksi – Tailor to Suit the Project Environment

Teemat

 • Liiketoimintatarkastelu – Business case
 • Organisaatio – Organization
 • Laatu – Quality
 • Suunnitelmat – Plans
 • Riskit – Risk
 • Muutos – Change
 • Edistyminen – Progress

Prosessit

 • Projektin valmistelu – Starting up a Project
 • Projektin käynnistäminen – Initiating a Project
 • Projektin ohjaaminen – Directing a Project
 • Projektin kontrollointi – Controlling a Stage
 • Projektituotosten hallinta – Managing Product Delivery
 • Projektivaiherajojen hallinta – Managing a Stage Boundary
 • Projektin päättäminen – Closing a Project

Wakaru on sertifioitu valmennusorganisaatio

PRINCE2® -koulutuksia voivat pitää vain sertifioidut kouluttajat ja koulutusorganisaatiot. Myös koulutusmateriaalien tulee olla sertifioituja. Sertifiointitentit ovat monivalintatestejä, joita voi suorittaa sertifioitujen koulutusorganisaatioiden koulutusten yhteydessä tai sertfioiduissa koulutuskeskuksissa.

PRINCE2® on  AXELOS Limitedin rekisteröity tavaramerkki. Lue lisää Axelosen sivuilta tästä.

Koulutuspolku

PRINCE2® Foundation
Valmennuksen  jälkeen osallistujalla on hyvä käsitys viitekehyksestä, sen prosesseista, peruskäsitteistä, elinkaaresta, periaatteista ja teemoista.
Kurssi antaa osallistujille valmiuksia kohdata projektinhallinnan haasteita projektin alkuvaiheista aina projektin päättämiseen asti.

Valmennuksen kohderyhmänä ovat projektien kanssa toimivat henkilöt, projektipäälliköt, projektin tukihenkilöstö, projektiryhmän jäsenet, ohjausryhmän jäsenet, projektikoordinaattorit, projektityömenetelmien kehittäjät, konsultit ja kaikki viitekehyksestä kiinnostuneet.

PRINCE2® Practitioner
Valmennuksen jälkeen osallistujalla on yksityiskohtainen tietämys viitekehyksestä ja kaikista siihen liittyvistä periaatteista, teemoista ja prosesseista. Valmennus antaa osallistujille valmiuksia suunnitella ja johtaa erilaisia ja erikokoisia projekteja, suunnitella oikeantyyppistä projektiorganisaatiota ja projektirakenteita, tunnistaa projektien menestystekijöitä sekä hyödyntää mallia omaan organisaatioon sopivaksi.

PRINCE® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. Wakaru Oy is an Accredited Training Organisation for PRINCE2®.

Haluatko lisätietoja tai tarjouksen PRINCE2® -valmennuksistamme?

Katso toteutuspäivämäärät ja osta kurssit Oppiasta: