SIAM

SIAM™ eli Service Integration and Management on viitekehys ja johtamistapa IT-palveluiden monitoimittajahallintaan. Sen tavoitteena on liittää sisäisten ja ulkoisten palveluntarjoajien palvelut toisiinsa saumattomaksi palveluketjuksi. Wakaru on Suomen ainoa virallinen, sertifioitu SIAM-kouluttaja ja tarjoamme suomenkielisen SIAM™ Foundation -valmennuksen.

Monitoimittajaympäristöt ovat lisääntyneet vauhdilla. Monitoimittajaympäristössä liiketoiminta- ja IT-palveluiden käyttöönotto ja kehitys mutkistuu jatkuvasti, koska toimijoiden määrä kasvaa ja teknologian muuttumisen myötä myös erilaiset palvelunhallintamallit tulevat mahdollisiksi. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat yhä laajemmin käytössä olevat erilaiset pilvipalvelut.

Käytännössä monitoimittajaympäristöissä suurimmiksi ongelmiksi ovat muodostuneet:

 • Palvelun laatu
  Koska jokainen palveluketjun toimija on keskittynyt täyttämään omat sopimusvelvoitteensa, asiakkaan liiketoiminnan vaatimukset ja odotukset eivät välttämättä ole täyttyneet.
 • Läpinäkyvyys ja vastuut
  Suuri määrä toimijoita samassa palveluketjussa on johtanut ketjutettuihin palveluihin, läpinäkyvyyden puuttumiseen ja epäselviin vastuisiin.
 • Kallis ja jäykkä hankinta
  Jäykät sopimusrakenteet sekä yhteisten työkalujen ja prosessien puuttuminen johtavat kalliisiin ja jäykkiin palveluihin, jotka eivät vastaa liiketoiminnan vaatimuksia tai odotuksia.
 • Puutteellinen viestintä
  Läpinäkyvyyden puuttuminen sekä huonosti tuetut ja määritellyt prosessit johtavat liiketoiminnan vaatimusten ja odotusten puutteelliseen ymmärtämiseen sekä huonoon ja puutteelliseen viestintään.

Tehokas SIAM puuttuu jokaiseen yllä lueteltuun ongelmaan. Palveluintegraatio ja -johtaminen muuttavat  palvelujen monitoimittajaympäristöjen hallinnan yksittäisten palveluiden ostamisesta koko palveluketjun hallintaan.

SIAM™ ekosysteemi

SIAM™ Foundaton Body of Knowledge (SIAM™ Foundaton BoK) määrittelee SIAM™:n ekosysteemiin kolme tasoa:

 • Asiakasorganisaation
 • Palveluintegraattorin
 • Palveluntarjoajat

SIAM™ kyvykkyydet

 • Enterprise Architecture – Kokonaisarkkitehtuuri
 • Policy and standards management – Toimintamallit ja standardit
 • Procurement – Hankinta
 • Contract management – Sopimusten hallinta
 • Demand management – Kysynnän hallinta
 • Financial and Commercial management – Talouden ja kaupallisen toiminnan hallinta
 • Service portfolio management – Palveluportfolion hallinta
 • Corporate risk management – Riskien hallinta
 • Governance of the service integrator – Hyvä hallitotapa

Lue lisää SIAM™ Foundation -valmennuksesta täältä
Tutustu aiheeseen myös itSMF:n sivuillta tästä

Haluatko lisätietoja tai tarjouksen SIAM-valmennuksistamme?