Kokonaisarkkitehtuuri

Yritysarkkitehtuuri / kokonaisarkkitehtuuri (Enterprise Architecture) on keino yrittää ymmärtää ja hallita laajoja kokonaisuuksia maalaisjärjellä. Sen käyttäminen tai käyttämättä jättäminen ei takaa onnistumista tai aiheuta epäonnistumista. Kokonaisarkkitehtuuri auttaa erityistesti liiketoiminta- ja tietohallintojohtoa määrittelemään ja kuvaamaan yritystason tietojärjestelmien suhteita yrityksen liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. MIT Center of Information Systems Research määrittelee yritysarkkitehtuurin seuraavasti:

‘Yritysarkkitehtuuri on yrityksen operointimallin mukaisia integraatio- ja standardointivaatimuksia vastaava liiketoimintaprosessien ja IT infrastruktuurin organisointilogiikka.’

Haluatko lisätietoja kokonaisarkkitehtuurin valmennuspalveluistamme?
Voit myös varata yrityskohtaisen valmennuksen organisaatiosi jäsenille.