TOGAF® 

Maailman yleisimmin käytetty kokonaisarkkitehtuuriviitekehys 

Katso tulevat TOGAF® -valmennukset

TOGAF® 

Maailman yleisimmin käytetty kokonaisarkkitehtuuriviitekehys 

Katso tulevat TOGAF® -valmennukset

TOGAF®

TOGAF® eli The Open Group Architecture Framework on maailman yleisimmin käytetty kokonaisarkkitehtuuriviitekehys. Viitekehyksen tavoitteena on pienentää kokonaisarkkitehtuurin suunnittelemisen riskejä, kustannuksia sekä lyhentää sen suunnitteluun kuluvaa aikaa.

TOGAF® tarjoaa käytännön työkaluiksi kehittämismetodin (ADM) ja työkaluja. Viitekehys on myös perustana Suomen julkishallinnon käyttämässä kokonaisarkkitehtuurin suunnittelumenetelmässä eli JHS-179:ssä.

TOGAF® tiivistetysti

TOGAF® –malli perustuu neljään toisistaan riippuvaiseen toimialueeseen (Architecture Domains)

  • Liiketoiminta-arkkitehtuuri (Business Architecture) määrittelee liiketoimintastrategian, hallintomallit, organisaation ja avainprosessit
  • Sovellus-arkkitehtuuri (Applications Architecture) määrittelee toimintasuunnitelmat ja määrittelyt tarvittaville järjestelmille, järjestelmien väliset riippuvuudet sekä rajapinnat ja järjestelmien tarjoamat palvelut liiketoiminnan ydinprosesseille
  • Tieto-arkkitehtuuri (Data Architecture) määrittelee organisaatio fyysiset ja loogiset tietovarastot, tietosisällöt ja tietomallit sekä niihin liittyvät johtamismallit
  • Tekninen arkkitehtuuri (Technology Architecture) määrittelee käytettävät ohjelmistot, laitteistot ja tietoverkot, joilla tuetaan liiketoiminnan ydinprosesseja. Tekninen arkkitehtuuri ottaa kantaa myös esim. valittuihin käyttöjärjestelmiin ja erilaisiin palveluiden tuottamisen alustoihin (esim. erilaiset pilvipalveluiden tuottamismuodot)

ADM – Architecture Development Method

TOGAF® tarjoaa työkaluksi kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen ADM (Architecture Development Method) työskentelymallia. ADM on luonteeltaan iteratiivinen ja syklinen kehitysmalli, jossa vaihe kerrallaan edeten saadaan luotua organisaatiolle sen oma kokonaisarkkitehtuurimalli.

 

TOGAF is registered trademark and Open O logo and The Open Group Certification logo are trademarks of The Open Group.