TOGAF®

TOGAF®, eli The Open Group Architecture Framework, on maailman yleisimmin käytetty kokonaisarkkitehtuuriviitekehys. Uusin versio TOGAF® Standard, 10th Edition on julkaistu 2022. TOGAF-viitekehyksen eri versioihin on sertifoitunut maailmanlaajuisesti jo yli 120 000 henkilöä ja sitä käyttää 80 % maailman 50:stä suurimmasta yrityksestä. TOGAFin sovellettavuus on laaja ja se onkin perustana myös Suomen julkishallinnon laajalti käyttämässä kokonaisarkkitehtuurin suunnittelumenetelmässä (JHS 179).

Viitekehyksen tavoitteena on pienentää kokonaisarkkitehtuurin suunnittelemisen riskejä, kustannuksia sekä lyhentää sen suunnitteluun kuluvaa aikaa. TOGAF® tarjoaa käytännön työkaluiksi kehittämismetodin (ADM) ja työkaluja.

Uutta TOGAF® EA:ssa

Katso, mitä uusin versio pitää sisällään Open Groupin sivuilta tästä ja tutustu hyötyihin täällä.

TOGAF® tiivistetysti

TOGAF® –malli perustuu neljään toisistaan riippuvaiseen toimialueeseen (Architecture Domains)

  • Liiketoiminta-arkkitehtuuri (Business Architecture) määrittelee liiketoimintastrategian, hallintomallit, organisaation ja avainprosessit
  • Sovellus-arkkitehtuuri (Applications Architecture) määrittelee toimintasuunnitelmat ja määrittelyt tarvittaville järjestelmille, järjestelmien väliset riippuvuudet sekä rajapinnat ja järjestelmien tarjoamat palvelut liiketoiminnan ydinprosesseille
  • Tieto-arkkitehtuuri (Data Architecture) määrittelee organisaatio fyysiset ja loogiset tietovarastot, tietosisällöt ja tietomallit sekä niihin liittyvät johtamismallit
  • Tekninen arkkitehtuuri (Technology Architecture) määrittelee käytettävät ohjelmistot, laitteistot ja tietoverkot, joilla tuetaan liiketoiminnan ydinprosesseja. Tekninen arkkitehtuuri ottaa kantaa myös esim. valittuihin käyttöjärjestelmiin ja erilaisiin palveluiden tuottamisen alustoihin (esim. erilaiset pilvipalveluiden tuottamismuodot)

ADM – Architecture Development Method

TOGAF® tarjoaa työkaluksi kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen ADM (Architecture Development Method) työskentelymallia. ADM on luonteeltaan iteratiivinen ja syklinen kehitysmalli, jossa vaihe kerrallaan edeten saadaan luotua organisaatiolle sen oma kokonaisarkkitehtuurimalli.


TOGAF is registered trademark and Open O logo and The Open Group Certification logo are trademarks of The Open Group. The Open Group Certification for People: TOGAF
®, ArchiMate®, and IT4ITTM are registered trademarks of The Open Group.