Muut kurssit


Käytännön projektijohtamisen valmennukset antavat eväitä tehokkaaseen projektien läpivientiin ja kommunikaatiotaitoihin projektityöskentelyssä. Kurssit soveltuvat erityisen hyvin yrityskohtaisiksi toteutuksiksi, jolloin valmentaja tulee yrityksenne tiloihin pitämään valmennuksen valitsemallenne ryhmälle tai tiimille.

ProjektiMestari: Metataidot haltuun projektinhallinnassa

Tällä hetkellä monilla projektiammattilaisilla on projektin substanssiosaaminen hyvin hallussa. Sertifioinnit, viitekehykset ja projektimallit on kuitenkin osattava johtaa käytäntöön ja saatava toimimaan arjessa. Projekteihin osallistuu usein sidosryhmiä, joiden kokemustausta projektityöstä vaihtelee. Nopeasti muuttuvissa toimintaympäristöissä projektien vetäjiltä vaaditaan monipuolisia johtamistaitoja, kykyä havainnoida erilaisia signaaleja ja muuttaa toimintatapaa ketterästi tarvittaessa.

Wakarun ProjektiMestari-valmennuksissa keskitytään tärkeisiin mahdollistaviin metataitoihin, joilla sujuvoitat projektien läpivientiä, onnistut laadukkaassa ja yhtenäisessä johtamisessa ja tehostat projekteissa toimivien tahojen yhteistyötä.

ProjektiMestari-osaamispolku koostuu tehokkaista puolen päivän moduuleista, jotka sopivat hyvin hektiseen arkeen pitäen oppimiskäyrän kuitenkin hyvällä tasolla valitun valmennuskokonaisuuden ajan.

Voit valita haluamasi moduulien määrän ja järjestyksen organisaation ja osallistujien tarpeiden mukaisesti. Mikäli tarvitset tukea osaamisen kartoittamisessa ja kokonaisuuden suunnittelussa, asiantunteva tiimimme auttaa varmasti. Alla esimerkkejä osaamispolun toteutuksista.

Moduuli 1: Vuorovaikutus ja viestintä projektihallinnassa (0,5 pv)

 • Viestinnän merkitys projektinhallinnassa
 • Vuorovaikutustaidot ja tehokas viestintä tiimin kanssa
 • Projektisuunnitelman selkeä kommunikointi sidosryhmille
 • Viestintätyökalut ja -kanavat projektinhallinnassa

Moduuli 2: Itsensä johtaminen projektissa (0,5 pv)

 • Projektijohtajan rooli ja vastuut
 • Tavoitteiden asettaminen ja priorisointi
 • Ajanhallinta ja resurssien tehokas käyttö
 • Ongelmanratkaisu ja päätöksenteko projektissa

Moduuli 3: Tiimityö projektinhallinnassa (0,5 pv)

 • Tiimin rakentaminen ja roolit
 • Motivaatio ja sitoutuminen projektitiimissä
 • Konfliktien ennaltaehkäisy ja ratkaisu tiimissä
 • Yhteistyö- ja ryhmätyötaidot

Moduuli 4: Neuvottelutaidot projektihallinnassa (0,5 pv)

 • Neuvottelun perusteet projektinhallinnassa
 • Neuvottelustrategiat ja taktiikat
 • Sidosryhmien odotusten hallinta neuvotteluissa
 • Sopimusten laatiminen ja seuranta

Moduuli 5: Konfliktien hallinta projektissa (0,5 pv)

 • Konfliktien tunnistaminen projektissa
 • Konfliktien juurisyiden analysointi
 • Konfliktien ratkaisu ja sovittelu
 • Rakentava palaute ja vuorovaikutus konfliktitilanteissa

Moduuli 6: Muutosjohtajuus projektinhallinnassa (0,5 pv)

 • Muutoksenhallinnan perusteet projektissa
 • Johtajuus muutostilanteissa
 • Viestinnän merkitys muutoksen läpiviennissä
 • Muutoksen seuranta ja arviointi

Moduuli 7: Resilienssi projektihallinnassa (0,5 pv)

 • Stressin hallinta projektinhallinnassa
 • Resilienssin kehittäminen ja sopeutumiskyky
 • Paineen alla työskentelyn strategiat
 • Henkilökohtaisen hyvinvoinnin edistäminen projektin aikana

Moduuli 8: Asiakaskokemus projektissa (0,5 pv)

 • Asiakaslähtöisen ajattelun merkitys projektinhallinnassa
 • Asiakasvaatimusten kartoitus ja analyysi
 • Asiakaspalautteen kerääminen ja hyödyntäminen projektissa
 • Jatkuva asiakaskokemuksen parantaminen

Moduuli 9: Fasilitointitaidot (0,5 pv)

 • Fasilitoinnin perusteet ja fasilitaattorin rooli
 • Fasilitointi fyysisesti, virtuaalisesti ja hybridinä
 • Viestintäsuunnitelma fasilitoiden
 • Tiimin pelisäännöt fasilitoiden

  Johda projektitiimisi parempiin tuloksiin

  Koulutuksessa käydään käytännönläheisesti läpi projektipäällikön johtamisroolin kulmakivet. Olemme valikoineet sisällön lähes 20 vuoden aikana sadoissa valmennustilaisuuksissa esiin nousseiden johtamisen onnistumisten ja kipukohtien perusteella.

  Koulutuksen jälkeen osallistujilla on käsitys johtajuuden osa-alueista projekteissa. Kurssilla harjoitellaan käytännössä tärkeimpiä johtamistaitoja. Osallistujat oppivat myös hyödyntämään ihmisten erilaisuutta projektitiimin voimavarana.

  Kohderyhmä

  Kurssi soveltuu projektipäälliköille, projektin omistajille, tiiminvetäjille sekä kaikille, joiden toimenkuvaan kuuluu ihmisten johtaminen tai ihmisiin vaikuttaminen projekteissa.

  Opetuskieli

  Kurssikieli on suomi, mutta ennakkotehtävänä täytetään englanninkielinen Belbin-tiimirooliarvio.

  Tehokas viestintä ja vuorovaikutus projektin voimavarana

  Huono kommunikointi on vuodesta toiseen kestosuosikki, kun etsitään syitä merkittävien projektien epäonnistumiseen. Viestintä on helppo syntipukki, mutta myös aidosti haastava osaamisalue, johon vain harva projektipäällikkö on saanut koulutusta.

  Viestintä on muutakin kuin informointia. Se on projektin voimavara, jota pitää johtaa kuin mitä tahansa projektin resurssia. Jokainen projekti on myös ainutkertainen viestintäverkosto. Tämän takia jokaisen projektin viestintä on suunniteltava erikseen. Suunniteltaessa tärkeimpiä ja usein unohdettuja ovat miksi- ja mitä-kysymykset, unohtamatta kuitenkaan kanavavalintoja ja kohderyhmäanalyysiä.

  Tule kuulemaan, miten projektipäällikkö voi hyötyä yhteisöviestinnän opeista ja menetelmistä. Saat käytännön työkaluja ja vinkkejä tehokkaampaan projektitoimintaan.

  Kohderyhmä

  Kurssi on tarkoitettu projektipäälliköille ja projekteissa työskenteleville, jotka haluavat kehittää viestintävalmiuksiaan.

  Haluatko lisätietoja tai tarjouksen valmennuksistamme?