ITIL® 4 Direct, Plan and Improve

ITIL® 4 Direct, Plan & Improve tarjoaa osallistujille tarvittavat käytännön taidot “oppivan ja kehittyvän” IT-organisaation luomiseksi vahvalla ja tehokkaalla strategisella ohjauksella.

Moduuli kattaa Agile ja Lean-toimintatapojen vaikutuksen ja vaikuttavuuden, sekä miten niitä voidaan hyödyntää organisaation eduksi. Kurssi tarjoaa ammattilaisille käytäntöjä ja menetelmiä jatkuvan parantamisen suunnitteluun ja toteuttamiseen organisaatiossa.

Kohderyhmä

Valmennus on suunnattu eri tasojen johtajille, jotka ovat mukana ohjaamassa organisaatiota oikeaan suuntaan, vaikuttamassa strategiaan tai kehittämässä tiimejä, joille jatkuva parantaminen on luontaista.

Valmennuksen sisältö

Valmennuksen käytyään opiskelija

 • Ymmärtää ITIL 4 Direct, Plan & Improve keskeiset käsitteet
 • Ymmärtää ohjaamisen ja/tai suunnittelun ja osata käyttää keskeisiä periaatteita ja menetelmiä tässä yhteydessä
 • Ymmärrä GRC:n (Governance, Risk and Compliance) rooli ja osata integroida periaatteet ja menetelmät palvelun arvojärjestelmään (Service Value System)
 • Ymmärtää ja osata käyttää jatkuvan parantamisen pääperiaatteita ja menetelmiä
 • Ymmärtää ja osata käyttää organisaation muutosjohtamisen keskeisiä periaatteita ja menetelmiä ohjauksessa, suunnittelussa ja parantamisessa
 • Ymmärtää ja osata käyttää mittaamisen ja raportoinnin keskeisiä periaatteita ja menetelmiä ohjauksessa, suunnittelussa ja parantamisessa
 • Ymmärtää ja osata ohjata, suunnitella ja parantaa arvovirtoja ja käytäntöjä.

Sertifiointi

Kurssilla suoritettavat harjoitukset valmentavat samalla osallistujia kurssin jälkeen suoritettavaan sertifiointitestiin.

 • Kysymyksien vaativuustaso: Bloomin taksonomian tasot 2-3
 • Monivalintakoe: yksi vaihtoehto neljästä on oikein, yksi piste / oikea vastaus ei miinuspisteitä
 • Tentti kieli: englanti
 • Tentin kesto: 1 tunti 30 minuuttia + 25% muille kuin englantia äidinkielenään puhuville
 • Kysymysten määrä: 40
 • Läpipääsyraja: 28/40 – 70%
 • Yksi piste / oikea vastaus
 • Oheismateriaalin käyttö ei sallittu
 • Osallistumisedellytykset: ITIL 4 Foundation sertifikaatti + osallistuminen kursseille
 • Sertifiointi ei vanhene
 • Toteutustapa: verkkotentti tai paperitentti viimeisen koulutuspäivän päätteeksi

Opetuskieli

Kurssimateriaalit ja sertifiointitesti ovat englanninkieliset. Valmentaja puhuu suomea.

Haluatko tarjouksen tai lisätietoja ITIL-valmennuksistamme?

Katso toteutuspäivämäärät ja osta kurssit Oppiasta:

ITIL® 4 Strategist: Direct, Plan and Improve

1.3.2023
Helsinki / Etävalmennus