ITIL® 4 Create, Deliver and Support

ITIL® 4 Create, Deliver and Support -valmennus opettaa Integroimaan erilaisia arvovirtoja ja aktiviteetteja IT:n mahdollistavien palveluiden ja tuotteiden luomiseksi ja toimittamiseksi sekä tukemiseksi. Moduuli myös opettaa, kuinka tuottaa innovatiivisia ja luotettavia teknologian mahdollistamia palveluita yhä kilpailluimmilla markkinoilla.

Kohderyhmä

Kurssi on suunnattu IT-johdolle, kuten tietohallintojohtajille ja -päälliköille, senior-tason IT-päälliköille, projektipäälliköille, tiiminvetäjille, IT-asiantuntijoille sekä IT-päälliköille ja -konsulteille. Kurssi soveltuu hyvin myös kaikille niille, joiden työtehtävät käsittävät IT-palveluiden ostamiseen tai hyödyntämiseen liittyviä tehtäviä.

Valmennuksen sisältö

Kurssin aikana opit:

 • Integroimaan ja erilaisia arvovirtoja ja aktiviteetteja IT:n mahdollistavien palveluiden ja tuotteiden luomiseksi ja toimittamiseksi ja tukemiseksi.
 • Käytännöläheisiä asioita organisaatiorakenteesta, tiimityöstä, moniosaavista tiimeistä, kulttuurin merkityksestä ja työntekijätyytyväisyydestä
 • Käyttämään Shift Left-lähestymistapaa
 • Hallitsemaan resursseja palveluntuotannossa
 • Hyödyntämään teknologiaa palveluiden tuottamisessa
 • Kuinka tuottaa innovatiivisia ja luotettavia teknologian mahdollistamia palveluita yhä kilpailluimmilla markkinoilla.
 • Jonojen hallintaa ja töiden priorisointia
 • Palvelunhallintaa monitoimittajaympäristössä
 • Hyödyntämään mm. seuraavia kyvykkyyksiä palveluiden luomisessa ja tuottamisessa
  – palvelumuotoilu
  – ohjelmistokehitys
  – jakelunhallinta
  – julkaisunhallinta
  – palveluiden validointi ja testaus
  – muutoksen tuki
  – palvelupiste
  – häiriönhallinta
  – ongelmanhallinta
  – tietämyksenhallinta
  – palvelutason hallinta
  – monitorointi ja herätteenhallinta.

Sertifiointi

Kurssilla suoritettavat harjoitukset valmentavat samalla osallistujia kurssin jälkeen suoritettavaan sertifiointitestiin.

 • Kysymyksien vaativuustaso: Bloomin taksonomian tasot 2-3
 • Monivalintakoe: yksi vaihtoehto neljästä on oikein, yksi piste / oikea vastaus ei miinuspisteitä
 • Tentti kieli: englanti
 • Tentin kesto: 1 tunti 30 minuuttia + 25% muille kuin englantia äidinkielenään puhuville
 • Kysymysten määrä: 40
 • Läpipääsyraja: 28/40 – 70%
 • Yksi piste / oikea vastaus
 • Oheismateriaalin käyttö ei sallittu
 • Osallistumisedellytykset: ITIL 4 Foundation sertifikaatti + osallistuminen kursseille
 • Sertifiointi ei vanhene
 • Toteutustapa: verkkotentti tai paperitentti viimeisen koulutuspäivän päätteeksi

Opetuskieli

Materiaalit ja sertifiointitesti ovat englanninkieliset, valmentaja puhuu suomea.

Haluatko tarjouksen tai lisätietoja ITIL-valmennuksistamme?

Katso toteutuspäivämäärät ja osta kurssit Oppiasta:

ITIL® 4 Specialist: Create, Deliver and Support

12.4.2023
Helsinki / Etävalmennus