Scrum käytännönläheisesti 

Maailman käytetyin ketterän kehityksen johtamisviitekehys 

Katso tulevat Scrum -valmennukset

Scrum käytännönläheisesti 

Maailman käytetyin ketterän kehityksen johtamisviitekehys 

Katso tulevat Scrum -valmennukset

Scrum

Ketterät menetelmät ovat tulleet jäädäkseen paitsi ohjelmistokehitykseen myös muunkin asiantuntijatyön johtamiseen. Scrum on maailman käytetyin ketterän kehityksen johtamisviitekehys. Koulutuksessamme tutustut Scrumin periaatteisin, arvoihin, rooleihin ja työmenetelmiin.

Kohderyhmä

Koulutus soveltuu projektipäälliköille, projektin omistajille sekä erilaisissa Scrum-rooleissa toimiville (Scrum Master, Scrum tuoteomistaja).

Valmennuksen sisältö

Koulutuksessamme käydään käytännönläheisesti läpi Scrum Masterina toimimisen ja Scrum-projektissa työskentelyn kulmakivet. Koulutuksen jälkeen osallistujilla on käsitys ketterän projektin käynnistämisestä, suunnittelusta, toteutuksesta ja päättämisestä. Koulutuksen aikana käsiteltäviä aiheita ovat:

 • Mistä on kyse? Ketterän projektityöskentelyn käsitteistö, erityispiirteet ja osa-alueet
 • Projektin elinkaarimallien esittely
 • Ketterän kehityksen arvot, periaatteet ja säännöt
 • Roolit ja vastuut
 • Julkaisujen suunnitteleminen: epicit, käyttäjätarinat, tehtävät. Työmäärien arviointi.
 • Oleelliset tapaamiset
 • Sprintin suunnittelu
 • Sprintin katselmointi
 • Sprintin retrospektiivi
 • Scrum Master palvelevana johtajana
 • Tiimin ohjaus ja motivointi
 • Tiimin pelisäännöt
 • Tiimin kehitysvaiheet
 • Tiimiroolit
 • Ketterän projektin päättäminen

Sertifiointi

Koulutus ei sisällä sertifiointikoetta.

Opetuskieli

Koulutus on suomenkielinen.