Aaro Ollikainen johtamaan Wakarun konsultointiliiketoimintaa

VTT Aaro Ollikainen nimetty johtamaan Wakarun konsultointiliiketoimintaa. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus liikkeenjohdon, erityisesti projektijohtamisen konsultoinnista ja valmentamisesta. Hän on työskennellyt Wakarussa vuodesta 2019.

”Konsultointiliiketoiminnan vahvistaminen on luonteva askel Wakarun palvelutarjooman laajentamisessa ja paremman synergian hakemisessa eli liiketoimintojen välillä”, Aaro toteaa.

Tällä hetkellä projektitoiminnan konsultointi tarkoittaa projektimallien muotoilua, PMO-toiminnan kehittämistä sekä asiakkaiden auttamisessa siirtymässä perinteisistä projektijohtamisen menetelmistä ketteriin ja hybdiridimenetelmiin. Jatkossa kasvua haetaan myös IT-palvelujohtamisen konsultoinnista nykyistä mittavammassa mittakaavassa.

”Yrityksen projektijohtamisen mallin muotoilu ei ole helppo laji. Se vaatii kykyä omaksua nopeasti asiakkaan liiketoiminnan ydin ja projektijohtamisen tämänhetkinen kypsyystaso. Konsulttiemme pitkä kokemus luonnollisesti auttaa tässä. Valitettavan usein konsultti tuo asiakkaalle oman projektimallinsa ja sen räätälöinti on vain pintapuolista muokkausta. Pahimmillaan mukana seuraa jopa kymmeniä dokumentointipohjia, jolloin käyttöönotossa iskee väistämättä mammuttitauti ja väsymys”, Aaro summaa.

Lopulta projektimallit kuten muutkin yhteiset toimintatavat otetaan käyttöön valmennusten keinoin, joten Wakarun valmennus- ja konsultointitoiminta muodostavat saumattoman kokonaisuuden.

Aaro Ollikainen
040 775 1134
aaro.ollikainen@wakaru.fi


Ota yhteyttä ja keskustellaan, miten voisimme olla avuksi projektijohtamiseen ja projektien hallintaan liittyvissä asioissa!