Troubleshooting

 

Simulaatiossa opit häiriön- ja ongelmanratkaisun tärkeimmän taidon – systemaattisen lähestymistavan haastavaan tilanteeseen.

Troubleshooting

Troubleshooting-valmennuksessa osallistujat oppivat häiriön- ja ongelmanratkaisun tärkeimmän taidon – systemaattisen lähestymistavan haastavaan tilanteeseen.

Taustatietoja ja mahdollisia haasteita organisaatiossa

  • Palvelut ja järjestelmät monimutkaistuvat – samoin myös häiriöt ja ongelmat
  • Ihmiset eivät ole syntyjään hyviä kompleksisten järjestelmien korjaajia – oletamme ja ohitamme – ilman opastusta ja systemaattista käytännön harjoittelua
  • Nopean palauttamisen tavoittelu ”trial ’n error” toiminnalla voi johtaa lisäongelmiin ja –kustannuksiin
  • Palveluiden ongelmat vaikuttavat operatiiviseen toimintaan välittömästi, toistuvuudet viiveellä

Ongelmanratkaisutaito on opittava kyvykkyys
Hyvä ongelmanratkaisutaito vaatii systemaattista toimintatapaa, joka on toistettavissa erilaisissa tilanteissa. Tilanteet voivat olla kohtuullisen selkeitä ja nopeasti ratkaistavissa, kun perustiedot tapahtuneesta on saatu oikein, jolloin voidaan tilanne ratkaista suoraan esim. ensimmäisellä tasolla. Osa tilanteista organisaatioissa ovat teknologisen kehityksen kautta monimuotoisia ja vaativat tarkempaa analysointia. Näiden tilanteiden ratkaisuissa korostuu taustatietojen lisäksi analysointi ja tiedonkäsittelytaito. Harvemmin esille tulevia ovat laajavaikutteiset tilanteet, joissa työryhmien tulee osata toimia myös paineenalla – jolloin hyvä harjoittelu korostuu merkittävästi.

Valmennuksen aikana opetellaan koordinoitu, helposti omaksuttavissa oleva tapa ratkaista haastavia tilanteita. Malli perustuu käytännön kokemuksiin ja parantaa yhteistyötä läpi organisaation ja eri sidosryhmien. Samassa yhteydessä saadaan yhtenäistettyä toimintatapoja ja parannettua laatua, toiminnallisesti sekä tiedonhallinnallisesti. Eräs organisaatioiden suurimpia haasteita on juuri tiedon laatu ja osaaminen tuottaa merkityksellistä tietoa.

Monitoimittajaympäristöt ja hajautettu tieto:
Valmennuksen aikana käsitellään myös tilanteita, joissa asiantuntijoiden saatavilla on vain rajallinen määrä tietoa roolipohjaisesti. Tämä kuvaa hyvin nykyaikaista tilannetta, joissa ongelmatilanteet koskettavat useampaa eri palvelukomponenttia eri toimittajilta. Tämä osio parantaa kommunikaatiota sekä tiedonhallintaa. Valmennus voidaan toteuttaa myös siten, että osallistujat ovat eri organisaatioista, jolloin toimitaan vastaavissa ryhmissä kuin oikeassakin tilanteessa.

Haluatko lisätietoja ja tarjouksen simulaatiopelistä?