Apollo 13™

ITIL-prosessien opettelu onnistuu helposti ja hauskasti Apollo 13 -simulaatiopelin avulla. Mukaan mahtuu 8-14 osalistujaa. Päivän aikana kaikki pääsevät käytännössä harjoittelemaan prosessien toimintaa ja yhteistyötä. Peli soveltuu esimerkiksi erilaisiin Kick Offeihin sekä muutenkin erinomaisesti innostuksen ja motivaation luomiseen.

Simulaatiopelissä hyödynnetään kuuluisaa NASA:n Apollo13 avaruuslentoa. Avaruuslento oli ihmiskunnan kolmas kuulento. Lento oli päättyä katastrofiin, jonka tuloksena kolme astronauttia oli menettää henkensä. Tehokkaiden toimintamallien, toimivan tiimityön ja toimintaa tukevan teknologian avulla potentiaalinen murhenäytelmä saatiin käännettyä voitoksi.

Miten Apollo 13™ -peli toimii?

Simulaatiopelin kesto on yksi päivä (9:00 – 17:00) ja peli koostuu neljästä kierroksesta, joiden aikana tutustutaan palvelujohtamisen parhaisiin käytäntöihin.

Simulaatiopelin aikana osallistujat käyvät läpi kokonaisen oppimisen ympyrän. Ympyrä alkaa tutustumalla tavoitteisiin, ja jatkuu prosessin sekä organisaation suunnittelun kautta simulaatiopelikierroksen pelaamiseen. Kunkin kierroksen lopuksi osallistujat arvioivat omaa toimintaansa, päättävät kehitystoimenpiteistä ja suorittavat tarvittaessa korjaavia toimenpiteitä. Pelinjohtaja varmistaa tehokkaan ja oivaltamiseen perustuvan oppimisprosessin tekemällä tarkentavia kysymyksiä, haastamalla osallistujat ratkaisemaan esiin nousevat ongelmat sekä auttamalla osallistujia priorisoimaan kehityskohteita.

Simulaatiopelin aikana osallistujat harjoittelevat käytännön esimerkkien kautta mm. tapahtuminen käsittelyä ja luokittelua, toistuvien tapahtumien tunnistamista, ongelmien hallintaa, muutosten käsittelyä, yhteistoimintaa, toiminnan raportointia, arviointia ja kehitystä sekä palvelutasonhallintaa.

Miten organisaatiosi hyötyy simulaatiopelistä?

Simulaatiopeli tarjoaa turvallisen ja innostavan tavan harjoitella prosessimaista toimintaa. Peli elävöittää prosessimaisen työskentelyn käytännön harjoittelua ja toimii erinomaisesti niin asiantuntijoiden kuin johdon valmennuksessa. Pelin avulla kerrataan tehokkaan työskentelyn vaatimukset prosessimaista toimintaa aloitettaessa motivoivalla ja hauskalla tavalla.

Peli avartaa näkemystä palvelujohtamisesta myös niiden henkilöiden osalta, joille palvelujohtaminen ei ole tuttua. Ymmärrys prosessissa työskentelystä ja kommunikoinnin tärkeydestä helpottaa varsinaisen prosessin sujumista. Voit käyttää peliä palvelukulttuurin rakentamiseen. Voit testata pelin avulla tämän hetkisen prosessimallisi laatua ja tehokkuutta.

Kenelle simulaatiopeli on suunnattu?

– Prosessipäälliköille ja prosessinomistajille
– Muille prosessiin osallistujille, asiakastukitiimeille
– Tiiminvetäjille ja johtoryhmän jäsenille.

Haluatko lisätietoja ja tarjouksen simulaatiopelistä?

Asiakkaidemme kokemuksia

”Pelisimulaatio oli huikea kokemus. Kokonaisuus oli monipuolinen ja rakentui mielenkiintoisen Apollo 13 -teeman ympärille.

Sekä valmennus että pelisimulaatio avasivat ja havainnollisti asioita hyvin. Kokemukset ovat olleet hyvin positiivisia.”

– 2MIT Oy

Lue koko asiakastarina