Asiakkaamme

Asiakkaina uuden teollisuuden sankareita

Organisaatiot, niiden toimintatavat ja liiketoimintamallit muuttuvat uusien teknologioiden myötä. Vaikutus on kahdensuuntainen, teknologia mahdollistaa uusia toimintamalleja muuttaen kokonaisia toimialoja ja uudet toimintallit tarvitsevat uusia teknologisia ratkaisuja.

Digitaalinen verkostotalous on tullut jäädäkseen. Wakarun asiakkaita yhdistää ICT-palveluiden merkkittävä rooli heidän liiketoiminnassaan. Useille asiakkaistamme tietotekniikkapalveluiden ylläpito ja kehittäminen on heidän ydinliiketoimintaansa.

Solteqilla päätettiin ryhtyä järjestelmällisesti kouluttamaan omaa henkilökuntaa ja tukemaan näin omia palvelupäälliköitä. Yhteistyössä kouluttajataho Wakarun kanssa syntyi ajatus koulutuksen oppien tehokkaasta viemisestä käytäntöön ja sen vaikuttavuuden mittaamisesta. Lue Case Solteq