Projekti- ja palvelujohtamisen valmennukset 

 

Katso asiakaskohtaiset kurssit

Räätälöidyt valmennukset

Wakaru kouluttaa vuosittain satoja palvelu- ja projektihallinnan nykyisiä ja tulevia ammattilaisia julkisilla koulutuksilla. Pääpaino valmennustoiminnassa on kuitenkin yrityskohtaisissa valmennuksissa. Suurin osa kursseistamme on räätälöitävissä asiakasyrityksemme tarpeisiin. Voimme järjestää valmennuksen joko asiakkaan omissa tiloissa tai niin että Wakaru varaa opetustilat.

“Erityisesti asiakaskohtaisessa valmennuksessa asioita tulee tarkasteltua raikkaasti. On aikaa pohtia, miten asiat tulisi organisoida ja vaiheet kuvata. Luodaan rytmiä ja tarvittavia deadlineja. Päästään myös keskustelemaan, mikä työkalu sopisi erityisesti sille kyseiselle organisaatiolle. Esimerkiksi Kanban voi toimia hyvin prosessien visualisoinnissa. Esimerkkien läpikäynti on helpompaa ja antoisaa, kun kaikilla on samanlainen ympäristö, josta havainnoida.” – Lari Peltoniemi, valmentaja

Jos yrityksestänne kolme tai useampi henkilö olisi suorittamassa saman koulutuksen, kannattaa ottaa yhteyttä valmennustiimiimme ja kysyä tarjousta asiakaskohtaiseen valmennukseen!

”Olemme saaneet kursseista osallistujilta hyvää palautetta. Jatkuvan parantamisen merkitys ja ymmärrys siitä on korostunut entisestään. Mietimme arjessa jatkuvasti, miten palveluita voidaan kehittää, mitä ongelmia mahdollisesti kohtaamme ja miten niihin varaudutaan. Nyt meillä on systemaattisempi tapa kaikelle tälle toiminnalle” – Tero Villman, Solteq. Lue Case Solteq

Katso asiakaskohtaiset kurssit