Projektijohtamisen valmennukset 

 

Katso PRINCE2-valmennukset

PRINCE2®

PRINCE2® Practitioner 6th Edition nyt etäopetuksena 1.4. alkaen. Lue lisää ja ilmoittaudu!

PRINCE2® on maailman laajimmin käytetty projektinhallinnan menetelmä. Se on käytössä yli 150 maassa ja PRINCE2®sertifioituja projektinhallinnan ammattilaisia on yli 1 miljoona henkilöä. PRINCE2® projektijohtamisen mallin etuina ovat sen käytännöllisyys, joustavuus ja skaalautuvuus. PRINCE2® on toimialariippumaton ja näin soveltuu laajaa käyttöön projektin koosta ja toimialasta riippumatta.

PRINCE2® (PRojects IN Controlled Environments) pyrkii luomaan hallitun ja hyvin johdetun projektinhallinnan ympäristön sekä tarjoamaan selkeiden prosessien, komponenttien ja tekniikoiden kautta yksiselitteiden tavan kaikenlaisten projektien läpivientiin. PRINCE2® tarjoaa reaalimaailmassa testattujen parhaiden käytäntöjen kautta maailmanluokan systematiikan projektijohtamiseen.

PRINCE2® kehittämisessä on hyödynnetty tuhansien eri alojen projektiammattilaisten kymmenien vuosien aikana kerryttämää käytännön kokemusta.

PRINCE2® 100 SEKUNNISSA

PRINCE2® LYHYT HISTORIA

PRINCE2® historia alkaa yhdistyneiden kuningaskuntien (UK) projektinjohtamismallista, joka tunnettiin nimellä PROMPT II (Project Resource Organisation Management Planning Techniques). 1989 CCTA (Central Computer and Telecommunications Agency) teki PROMPT II:sta oman versionsa ja antoi sille nimen PRINCE, joka tuli sanoista PROMPT II IN the CCTA Environment”. PRINCE käyttökohteena oli aluperin IT-projektit CCTA:n toimialasta johtuen. Sen käyttö laajeni nopeasti myös yksityiselle sektorille sekä muille toimialaoille. Vuonna 1996 julkaistiin PRINCE2 ja samassa yhteydessä toimiala fokus laajentui yleiseksi. PRINCE2® käyttö laajeni ja vuonna 2009 julkaistun päivityksen yhteydessä myös projektinhallintamallin nimi muuttui, siitä tuli ‘PRojects IN a Controlled Environment’ vaikkakin tuttu PRINCE2®lyhenne pysyi samana. Viimeisin päivitys PRINCE2® metodiikkaan tuli toukokuussa 2017 jolloin PRINCE2 6th edition julkaistiin.

PRINCE2® PERIAATTEET

PRINCE2® periaatteet sisältävät seitsemän periaatetta, teemaa ja prosessia.

Periaatteet

 1. Jatkuva liiketoimintaperusteen tarkastelu – Continued Business Justification
 2. Jatkuva oppiminen – Learn from Experience
 3. Roolien ja vastuiden määrittely – Defined Roles and Responsibilities
 4. Vaiheistus – Manage by Stages
 5. Poikkeamiin puuttuminen – Manage by Exception
 6. Keskity lopputuotokseen – Focus on Products
 7. Räätälöi ympäristöön sopivaksi – Tailor to Suit the Project Environment

Teemat

 1. Liiketoimintatarkastelu – Business case
 2. Organisaatio – Organization
 3. Laatu – Quality
 4. Suunnitelmat – Plans
 5. Riskit – Risk
 6. Muuutos – Change
 7. Edistyminen – Progress

Prosessit

 1. Projektin valmistelu – Starting up a Project
 2. Projektin käynnistäminen – Initiating a Project
 3. Projektin ohjaaminen – Directing a Project
 4. Projektin kontrollointi – Controlling a Stage
 5. Projektituotosten hallinta – Managing Product Delivery
 6. Projektivaiherajojen hallinta – Managing a Stage Boundary
 7. Projektin päättäminen – Closing a Project

PRINCE2® KOULUTUS JA SERTIFIOINNIT

PRINCE2® valmennuksia voivat järjestää sertifioidut ja hyväksytyt koulutusorganisaatiot ja –kouluttajat. Näin halutaan varmistaa ja taata kouluttajan ja koulutusten laatu. Suomessa ainoa Acceredited Training Organisaatio (ATO) on Wakaru Oy.

KATSO PRINCE2®-KOULUTUKSET OPPIA.FI:SSÄ

PRINCE2® OVERVIEW TAI MUUT JOHDON/HENKILÖSTÖN TIETOISKUT

 • Ei sertifiointia

PRINCE2® FOUNDATION 6th Edition

PRINCE2® Foundation -kurssi on tiivis, kaksipäiväinen PRINCE2®-sertifiointiin tähtäävä valmennus. Kurssi antaa perustason tietämyksen PRINCE2®-projektinhallintaviitekehyksestä ja sen keskeisimmistä elementeistä. Kurssilla käsitellään tarkasti PRINCE2®-mallin hyödyt, yleisimmät syyt projektien epäonnistumisille sekä projektin elinkaari PRINCE2®-mallin mukaisesti.

Kurssilla käsitellään PRINCE2®:n prosessimaista lähestymistapaa projektinhallintaan. Valmennuksessa käydään läpi kaikki PRINCE2®:n seitsemän periaatetta, teemaa sekä prosessia aktiviteetteineen. Kurssilla valmistaudutaan myös PRINCE2®Foundation sertifiointitestiin.

Sertifiointitestin kesto 1 h (+ mahdollinen 15 minuutin kielilisä henkilöille, jotka eivät puhu englantia äidinkielenään), 60 monivalintakysymystä, läpimenoon vaaditaan 33 tai enemmän oikein, ei kirjoja tai muistiinpanovälineitä mukana tentissä.

PRINCE2® PRACTITIONER 6th Edition

PRINCE2® Practitioner on PRINCE2® Foundation sertifiointitestin läpäisseille suunnattu käytännönläheinen jatkokurssi, jolla opitaan soveltamaan PRINCE2®-menetelmää. Tämä kolmipäiväinen PRINCE2® Practitioner-valmennus syventää PRINCE2®-osaamista uudelle tasolle. Practitioner-kurssilla paneudutaan yksityiskohtaisesti kaikkiin PRINCE2®:n periaatteisin ja prosesseihin sekä niitä täydentäviin teemoihin. PRINCE2®-teoriaa käsitellään reaalimaailman tehtäviä simuloivien ryhmätöiden kautta PRINCE2®:n käytännön hyödyntämisen näkökulmasta. Valmennuksessa hyödynnetään interaktiivista workshop-tyylistä lähestymistapaa, harjoitusten osuus on noin puolet kurssista.

Kurssin jälkeen osallistujalla on yksityiskohtainen tietämys PRINCE2®-projektijohtamisen menetelmästä ja kaikista siihen liittyvistä periaatteista, teemoista ja prosesseista. Valmennus antaa osallistujille valmiuksia suunnitella ja johtaa erilaisia ja erikokoisia projekteja, suunnitella oikeantyyppistä projektiorganisaatiota ja projektirakenteita, tunnistaa projektien menestystekijöitä sekä hyödyntää PRINCE2®-mallia omaan organisaatioon sopivaksi.

Kurssi antaa hyvät valmiudet PRINCE2® Practitioner Exam –testin suorittamiseen. Testin kesto on 2,5 h (+ mahdollinen 38 minuutin (25 %) kielilisä henkilöille, jotka eivät puhu englantia äidinkielenään), 68 monivalintakysymystä, läpimenoon vaaditaan 38 tai enemmän oikein, testissä saa olla mukana PRINCE2®-käsikirja.

 

Luokkakurssit

KATSO AIKATAULUTETUT LUOKKAKURSSIT

Verkkokurssit

TUTUSTU VERKKOKURSSIIN

 

PRINCE2® eli PRojects IN Controlled Environments on projektijohtamisen parhaiden käytäntöjen “de facto”-standardiksi kehittynyt prosessipohjainen lähestymistapa ja menetelmä.

PRINCE2® pyrkii luomaan vakaan, hallitun ja hyvin johdetun projektinhallintaympäristön sekä tarjoamaan selkeiden prosessien ja niihin liittyvien elementtien kautta yksiselitteisen tavan projektien läpivientiin.
Metodi jakaa projektin helposti hallittaviin vaiheisiin, mikä takaa resurssien ja prosessin tehokkaan hallinnan ja monitoroinnin.

PRINCE2® on metodina ns. “product-based”, mikä tarkoittaa sitä, että projektisuunnitelmat keskittyvät ensisijaisesti tulosten saavuttamiseen, eivät ainoastaan hallintaprosessin suorittamiseen. Metodi tarjoaa lisäksi yhteisen kielen koko projektin keston ajaksi.

PRINCE2® valmennuksia voivat järjestää sertifioidut ja hyväksytyt koulutusorganisaatiot ja –kouluttajat. Näin halutaan varmistaa ja taata kouluttajan ja koulutusten laatu. Suomessa ainoa Accredited Training Organisaatio (ATO) on Wakaru Oy.

 

Lue valmentajamme blogikirjoituksia:
Perinteinen projektikolmio muuttuu
Autoa ei ajeta kortilla eikä projektia sertifikaatilla
Sujuvatko projektit vasemmalla kädellä?

Katso toteutuspäivämäärät ja osta kurssit Oppiasta:

PRINCE® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.
Katso kaikki PRINCE2-valmennukset