Projektijohtamisen valmennukset 

 

Projektijohtaminen

Neljännen teollisen vallankumouksen myötä projektijohtamisen rooli organsaatioissa kasvaa entisestään. Perinteisesti projekteilla on totuttu ymmärtämään esimerkiksi suuria rakennus- tai infrastruktuurihankkeita ja ICT-investointeja.

Suurin osa asiantuntijatyöstä tehdään kuitenkin jo etupäässä kehitys- ja asiakastoimitusprojekteina. Perinteisestä tuotantomaailmasta kotoisin olevien projektijohtamisen oppien tuominen luovaan asiantuntijatyöhön ei ole mutkatonta. Projektien vetämisen tavan tulee muuttua. Projekteihin kohdistuu entistä suurempia vaatimuksia. Ne pitää toteuttaa nopeasti, joustavasti, kustannustehokkaasti ja niin että tulokset ovat laadukkaita.

Valmennustarjontamme

PRINCE2® eli PRojects IN Controlled Environments on projektijohtamisen parhaiden käytäntöjen “de facto”-standardiksi kehittynyt prosessipohjainen lähestymistapa ja menetelmä. Koulutamme niin perustasoa PRINCE2 Foundation kuin jatkotasoa PRINCE2® Practitioner 6th Edition.

Uutuudet
Johda projektitiimisi parempiin tuloksiin
Tehokas viestintä projektin voimavarana

Kysy tarjousta asiakaskohtaisesta valmennuksesta