Palvelujohtamisen valmennukset 

 

Katso VeriSM-valmennukset

VeriSM™

VeriSM™on palvelunhallinnan lähestymistapa, joka on räätälöity tukemaan organisaatioita digitaalisten palveluiden tuottamisessa. VeriSM™ auttaa organisaatioita määrittämään palvelunhallinnan periaatteensa. Nämä periaatteita sovelletaan kaikkien tuotteiden ja palveluiden tuottamisessa ja ne kattavat alueita kuten turvallisuus, laatu, kustannukset ja riskit.

VeriSM ei ole uusi ITIL. VeriSM murtautuu ulos IT-organisaation näkökulmasta ja opastaa, miten palveluita organisaation toiminnasta riippumatta pitäisi tuottaa. ITILin näkökulma asioista, joita palveluiden tuottamisessa yleensä tarvitaan, on edelleen hyödyllinen joukko työkaluja. VeriSM:n näkökulmasta tarvitaan muutakin paljon muutakin kuin ITILiä.

VeriSM rakentaa palvelunhallinnan periaatteiden päälle. Se tuo perusperiaatteita tutuista viitekehyksistä, kuten ITIListä ja CobITistä sekä tutuista johtamisfilosofioista, kuten ketteristä menetelmistä ja Leanistä. Viitattujen viitekehyksien ja tuttujen työkalujen annin lisäksi se esittelee ”uutena” muun muassa kommunikaatiota ja johtamista modernista käytännönläheisestä näkökulmasta. Esimerkiksi eri ikäpolvien johtaminen on erilaista ja kurssilla käydään läpi vinkkejä kunkin sukupolven ymmärtämiseksi.

VeriSM on nykyaikainen, 2010-luvun loppupuolen näkökulma palveluiden tuottamiseen. Se tarjoaa 2010-luvun loppupuoleen sopivia vaihtoehtoja ja vinkkejä palveluiden tuottamiseen. Murtautuessaan IT-organisaation ulkopuolelle se on sopiva palvelunhallinnan ajatusmallin ja –asenteen luoja kaikille organisaatioille kaikilla toimialoilla. Se on hyvä modernisointipäivitys IT-palvelunhallinnan ammattilaisille, mutta kokonaisuutena se on perustyökalupakki 2020-luvulle siirtyvälle ammattilaiselle työtehtävästä ja organisaatiollisesta asemasta riippumatta.

Lue valmentajamme blogi: Viisi kysymystä ja vastausta VeriSM:stä

VeriSM™ Foundation -sertifiointi varmentaa ammattilaisen tietämyksen seuraavilla alueilla:

  • Palveluorganisaatio
  • Palvelukulttuuri
  • Ihmiset ja organisaatiorakenne
  • VeriSM™-malli
  • Kehittyneet käytännöt
  • Innovatiiviset teknologiat
  • Käyttöönotto

VeriSM™ Foundation sopii ensimmäiseksi palvelunhallinnan kurssiksi. Kursilla käydään läpi palvelunhallinnan periaatteet sekä modernimmat palvelunhallintaan vaikuttavat asiat. Palvelunhallinnan periaatteet tulevat esiin myös ITIL Foundation -kurssilla. Jos olet jo suorittanut ITIL Foundation -sertifikaatin ja palvelunhallinta on sinulle tuttua työsi perusteella, suosittelemme VeriSM™ Foundationista yhden päivän tiivistettyä toteutusta.

Katso myös VeriSM™ PLUS

 

Katso VeriSM-valmennukset