Palvelujohtamisen valmennukset 

 

Katso SIAM-valmennukset

SIAM®

SIAM® eli Service Integration and Management on viitekehys ja johtamistapa ICT-palveluiden monitoimittajahallintaan. Sen tavoitteena on liittää sisäisten ja ulkoisten palveluntarjoajien palvelut toisiinsa saumattomaksi palveluketjuksi.

Monitoimittajaympäristöt ovat lisääntyneet vauhdilla. Monitoimittajaympäristössä liiketoiminta- ja IT-palveluiden käyttöönotto ja kehitys mutkistuu jatkuvasti, koska toimijoiden määrä kasvaa ja teknologian muuttumisen myötä myös erilaiset palvelunhallintamallit tulevat mahdollisiksi. Tästä hyvänä esimerkkinä ovat yhä laajemmin käytössä olevat erilaiset pilvipalvelut.

Käytännössä monitoimittajaympäristöissä suurimmiksi ongelmiksi ovat muodostuneet

 1. Palvelun laatu
  1. Koska jokainen palveluketjun toimija on keskittynyt täyttämään omat sopimusvelvoitteensa asiakkaan liiketoiminnan vaatimukset ja odotukset eivät välttämättä ole täyttyneet.

 2. Läpinäkyvyys ja vastuut
  1. Suuri määrä toimijoita saman palveluketjussa on johtanut ketjutettuihin palveluihin, läpinäkyvyyden puuttumiseen ja epäselviin vastuisiin.

 3. Kallis ja jäykkä hankinta
  1. Jäykät sopimusrakenteet sekä yhteisten työkalujen ja prosessien puuttuminen johtaa kalliisiin ja jäykkiin palveluihin, jotka eivät vastaa liiketoiminnan vaatimuksia tai odotuksia.

 4. Puutteellinen viestintä
  1. Läpinäkyvyyden puuttuminen sekä huonosti tuetut ja määritellyt prosessit johtavat liiketoiminnan vaatimusten ja odotusten puutteelliseen ymmärtämiseen sekä huonoon ja puutteelliseen viestintään.

Tehokas SIAM® puuttuu jokaiseen yllä lueteltuun ongelmaan. Palveluintegraatio ja -johtaminen muuttavat koko palvelujen monitoimittajaympäristöjen hallinnan yksittäisten palveluiden ostamisesta koko palveluketjun hallintaan.

SIAM® EKOSYSTEEMI

SIAM® Foundaton Body of Knowledge (SIAM® Foundaton BoK) määrittelee SIAM®:n ekosysteemiin kolme tasoa:

 1. Asiakasorganisaation
 2. Palveluintegraattorin
 3. Palveluntarjoajat

SIAM® KYVYKKYYDET

 1. Enterprise Architecture – Kokonaisarkkitehtuuri
 2. Policy and standards management – Toimintamallit ja standardit
 3. Procurement – Hankinta
 4. Contract management – Sopimusten hallinta
 5. Demand management – Kysynnän hallinta
 6. Financial and Commercial management – Talouden ja kaupallisen toiminnan hallinta
 7. Service portfolio management – Palveluportfolion haliinta
 8. Corporate risk management – Riskien hallinta
 9. Governance of the service integrator – Hyvä hallitotapa

SIAM® LYHYT HISTORIA

Service integration and Management, eli SIAM® termi on ollut käytössä vuodesta 2005 lähtien ja sen käyttö on laajentunut erityisesti UK Goverment SIAM® Enterprise Model 2012 –julkaisun jälkeen. SIAM® ei ole standardi tai kokoelma parhaita käytäntöjä. SIAM® ”body of knowledge” on dokumentoitu ja julkaistu vuonna 2016 ja sitä päivitetään jatkuvasti. SIAM® konseptia ovat käyttäneet toiminnassaan suuret palveluntarjoajat kuten IBM, TCS, Accenture, Cap Gemini, Infosys, CGI ja Tieto. Yhteistä suurten palveluntarjoajien näkökulmasta SIAM® konseptin käytössä on että he suosittelevat ”Lead supplier/Prime Supplier” –tyyppisen rakenteen käyttöä jossa vastuu koko palveluketjusta annetaan yhdelle toimijalle mikäli asiakas ei sitä itse halua tai voi ottaa. Varsinkin ulkoistettujen palveluiden kohdalla asiakkailta saattavat puuttua tehtävään tarvittavat kompetenssit, henkilöstö, toimintamallit ja/tai järjestelmät.

 


SIAM® KOULUTUS

Wakaru on suomen ainoa sertifioitu SIAM® –kouluttaja. Tarjoamme SIAM® Foundation -valmennuksen suomenkielisenä, jolloin sekä opetus että materiaalit ja sertifiointitesti ovat suomeksi.

KATSO SIAM® KOULUTUKSET OPPIA.FI:SSÄ

SIAM® FOUNDATION

SIAM® Foundation -valmennuksessa sekä palveluiden tuottajat, että asiakasorganisaatiot oppivat tärkeimmät periaatteet ja käsitteet monitoimittajaverkoston hallinnasta. Kurssin jälkeen osallistujat osaavat toimia tehokkaasti SIAMia hyödyntävässä organisaatiossa, tuntevat SIAMin historian, ydinperiaatteet, toteuttamisvaihtoehdot, toimintatavan omaksumisen sen hyödyt. Kurssilla opitun perusteella oman organisaation kehittämismahdollisuudet osataan paremmin tunnistaa. Kurssi päättyy sertifiointitestiin, jonka Wakaru järjestää EXINin ja BCS:n kumppanina.

Luokkakurssi
KATSO AIKATAULUTETUT LUOKKAKURSSIT

Verkkokurssi
TUTUSTU VERKKOKURSSIIN

Lue valmentajamme blogikirjoitus: Yleisimmät väärinymmärrykset SIAMista

 

Katso kaikki SIAM-valmennukset