Palvelujohtamisen valmennukset 

 

Katso kaikki ITIL-koulutukset!

ITIL® 2011

ITIL® v3 julkaistiin vuonna 2007 ja paranneltu versio vuonna 2011. Nykyiseen versioon viitataan yleisesti versiona kolme tai ITIL® v3. ITIL® v2 otti selkeän prosessinäkökulman ja jakoi prosessit Service Support- ja Service Delivery -prosesseihin. Siitä poiketen ITIL® versio 3 ottaa selkeän palvelunäkökulman ja jaottelee palvelun elinkaarimallin mukaan viiteen eri alueeseen, joista kaikista on julkaistu kirja:

Service Strategy -kirjassa kuvataan palvelustrategia ja arvontuottaminen, it-palvelujen linkittäminen liiketoiminnan tarpeisiin sekä palvelustrategian suunnittelu ja käyttöönotto.
Service Design -kirjassa kuvataan palvelujen suunnittelun tavoitteet ja elementit, palvelumallin valinta, kustannusmallit, riski/hyöty-analyysit, palvelusuunnitelman käyttöönotto sekä palvelujen mittaus ja valvonta.
Service Transition -kirjassa kuvataan organisaation ja organisaatiokulttuurin muutoksen hallinta, Knowledge Management, Service Knowledge Management System, menetelmät ja käytännöt sekä työkaluohjelmistot että palvelujen mittaus ja kontrolli.
Service Operation -kirjassa kuvataan sovellusten hallinta, muutoksenhallinta, tuotannon hallinta, kontrolliprosessit ja funktiot sekä mittaus ja valvonta.
Continual Service Improvement -kirjassa kuvataan organisaatiomuutoksen ja organisaatiokulttuurimuutoksen hallinta, kehittämisen liiketoiminta- ja teknologia-ajurit, menetelmät ja käytännöt sekä työkalut että mittaus ja valvonta.

ITIL®:stä on saatavana viiden peruskirjan lisäksi erilaisia erilaisia lyhennelmiä ja käytännön oppaita. Suomenkielisiä virallisia kirjoja ei ole saatavilla, mutta Suomeksi löytyy IT Service Management Forum Finlandin kääntämä ITIL®Foundation –taskuopas.

Lue blogikirjoitus: Miten etenen ITIL-viidakossa?

ITIL® OVERVIEW TAI MUUT JOHDON/HENKILÖSTÖN TIETOISKUT

 • Ei sertifiointia

ITIL® FOUNDATION

 • 40 kysymystä, tunnin kestävä tentti, ei kirjaa tai muistiinpanoja
 • Kenelle tarkoitettu?
  • Kaikille ICT-palveluiden kanssa työskenteleville henkilöille, erityisesti henkilöille jotka osallistuvat palveluiden toimittamiseen, ylläpitoon, kehittämiseen, ostamiseen tai myymiseen.

ITIL® PRACTITIONER

 • 40 kysymystä, tentin kesto 135 minuuttia, kirja(t) ja muistiinpanot sallittuja
 • Kenelle tarkoitettu?
  • Palvelupäälliköille, tiimien esimiehille, prosessivastaaville, kehityspäälliköille, tietohallinnolle ja palvelutuottajaorganisaatioiden myynnille

ITIL® INTERMEDIATE

 • Jaettu kahteen kategoriaan Palvelun elinkaari (Service Lifecycle) ja Palvelu kyvykkyydet (Service Capability), 8 kysymystä, yksittäisen tentin kesto 90 minuuttia, ei kirjoja tai muistiinpanoja
 • Modulit voi opiskella haluamassaan järjestyksessä
 • Service Lifecycle modulit
  • Service Strategy (SS)
  • Service Design (SD)
  • Service Transition (ST)
  • Service Operation (SO)
  • Continual Service Operation (CSI)
 • Service Capability modulit
  • Operational Support and Analysis (OSA)
  • Planning, Protection and Optimization (PPO)
  • Release, Control and Validation (RCV)
  • Service Offerings and Agreements (SOA).
 • Kenelle tarkoitettu?
  • Palvelutuotannon, palvelunhallinnan tai palvelujohtamisen kanssa työskenteleville henkilöille kuten ostopäälliköille, projektipäälliköille, palvelupäälliköille, tietohallintopäälliköille, tietohallintojohtajille ja teknisille ja/tai prosessikonsulteille.

ITIL® EXPERT LEVEL

 • Expert tason sertifiointitentin suorittaminen edellyttää 17 ”opintopisteen” (credits) keräämistä ennen Mananging Across the Lifecycle (MALC) –tentin suorittamista. MALC on arvoltaan 5 ”opintopistettä” ja näin ITIL® Expert –tason sertifiointi edellyttää 22 opintopistettä (credits).
 • Tentti sisältää 10 monivalintakysymystä, tentin kesto 120 minuuttia, ei kirjoja tai muistiinpanoja
 • Kenelle tarkoitettu?
  • Palvelutuotannon, palvelunhallinnan tai palvelujohtamisen kanssa työskenteleville henkilöille kuten ostopäälliköille, projektipäälliköille, palvelupäälliköille, tietohallintopäälliköille, tietohallintojohtajille ja teknisille ja/tai prosessikonsulteille.

ITIL® MASTER LEVEL

 • Vaatimuksena ITIL Expert –tason sertifiointi sekä minimissään viiden vuoden työkokemus vaativissa IT-palvelujohtamisen tehtävissä (leadership, managerial or higher management advisory levels)
 • Tentti on näyttökoe, joka perustuu kirjalliseen työhön sekä haastatteluihin (peer review hengessä).
 • Kenelle tarkoitettu?
  • Palvelutuotannon, palvelunhallinnan tai palvelujohtamisen kanssa työskenteleville henkilöille kuten ostopäälliköille, projektipäälliköille, palvelupäälliköille, tietohallintopäälliköille, tietohallintojohtajille ja teknisille ja/tai prosessikonsulteille.

ITIL® v3 VERKKOKOULUTUKSET

Löydät ITIL v3 jatkokurssien verkkokoulutukset täältä!

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Katso kaikki ITIL-koulutukset!