Palvelujohtamisen valmennukset 

 

Tulevat ITIL Practitioner -kurssit

ITIL® Practitioner

ITIL Practitioner on ITIL Foundationin vuorovaikutteinen jatkokurssi, joka tarjoaa palvelunhallinnan ammattilaisille käytännönläheistä opastusta kuinka palevelunhallinnan kehitystoimenpide viedään läpi organisaatiossa osana jatkuvaa palvelun parantamista. Kurssilla tehdään ryhmätöitä, harjoituksia ja käsitellään case studyjä.

ITIL Practitioner on case-harjoitus -painotteinen kurssi, joka tarjoaa palvelunhallinnan ammattilaisille käytännönläheistä opastusta kuinka palvelunhallinnan kehitystoimenpide organisaatiossa. Kurssi on luonteva seuraava askel niille, jotka ovat ITIL Foundation -kurssilla oppineet mitä mitä ITIL on ja miksi sitä kannattaa hyödyntää, mutta kaipaavat käytännönläheistä opastusta miten saada muutosta aikaan organisaatiossa. ITIL Practitioner keskittyy kertomaan miten parannustoimenpide viedään systemaattisesti ja sitä kautta onnistuneesti läpi organisaatioissa osana jatkuvaa palvelun parantamista.

Kaksipäiväisen kurssin aikana opitaan hahmottamaan yksilöihin, tiimeihin ja organisaatioihin kohdistuvia palvelunhallinnan kehittämisen haasteita sekä käyttämään niiden voittamiseen tarvittavia työkaluja. Kurssi pohjautuu vuorovaikutteiseen case-harjoitukseen, jossa sovelletaan erilaisia työkaluja, tarkistuslistoja ja tekniikoita muutoksen aikaansaamiseksi. Opit kuvaamaan, selittämään ja erottamaan erilaisia palvelunhallinnan muutoksen tekemisen elementtejä. Se auttaa sinua käytännön kautta ratkaisemaan ja päättelemään sekä soveltamaan tietoa ja tekniikoita todenmukaisessa skenaariossa. Kurssi sisältää myös työkaluja oman ammatillisen osaamisen kehittämiseen.

Lue kuinka asiakkaamme Solteq vei ITIL Practitioner -kurssin opit käytäntöön:
“Koulutus on vasta ensimmäinen askel”

Kurssin jälkeen osaat:
– Ymmärtää IT-palvelunhallinnan käsitteet, jotka ohjaavat jatkuvaa palvelun parantamista
– Soveltaa IT-palvelunhallinnan parhaita käytäntöjä oikeassa elämässä
– Soveltaa jatkuvan parantamisen lähestymistapaa parannuksien johtamisessa annetussa organisatorisessa kontekstissa
– Yhdistää ja linjata ITILiä muihin viitekehyksiin, hyviin käytäntöihin ja metodologioihin kuten Lean, DevOps, Agile ja SIAM
– Käyttää mittareita ja mittaamista jatkuvaan palvelun parantamiseen
– Ymmärtää kuinka viestiä paremmin jatkuvassa palvelun parantamisessa
– Soveltaa organisatorista muutoksenhallintaa osana jatkuvaa palvelun parantamista

Kurssin hyödyt:
– ITIL osaamisen kehittyminen: Parempi kyky soveltaa ITIL viitekehystä nykyisessä roolissasi
– Liiketoiminnan haasteiden tunnistaminen: Kurssilla opit paremmin kohtaamaan ja ymmärtämään liiketoiminnan monimutkaisia haasteita
– Sitoutuminen muutoksen tekemiseen: Opit näyttämään halukkuutesi ja kyvykkyytesi jatkuvaan parantamiseen

Esitietovaatimukset: Kurssille osallistujilta vaaditaan nykyinen ITIL Foundation-sertifiointi (ITIL 2011 edition)

Lue valmentajamme blogikirjoituksia:
ITIL Practitioner ei ole kuin muut ITILin kurssit
Mitä uutta ITIL Practitioner tuo jatkokurssien tarjoamaan?

 

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

Tulevat ITIL Practitioner -kurssit