Palvelujohtamisen valmennukset 

 

Katso ITIL-etävalmennukset

ITIL®

ITIL® 4 Foundation nyt etäopetuksena 16.4. alkaen. Lue lisää ja ilmoittaudu!

ITIL® eli Information Technology Infrastructure Library on kokoelma parhaita käytäntöjä IT-palveluiden hallintaan ja johtamiseen. ITIL® on globaalisti tunnustettu prosessikirjasta, joka sisältää parhaita käytäntöjä ja malleja IT-johtamisen prosesseille. ITIL:ä on käytetty ja kehitetty yli 20 vuotta ja se on laajin kansainvälinen käytössä oleva IT-palvelujohtamisen viitekehys. ITIL®-mallin kehitys alkoi Englannissa valtionhallinnon hankkeena 1980-luvulla ja sitä kehittämään ja edistämään on perustettu käyttäjäyhdistys itSMF – IT Service Management Forum. Suomen itSMF yhdistyksestä ja sen toiminnasta löydät lisätietoja osoitteesta www.itsmf.fi.

Mikä on ITIL?Miksi valita Wakaru?ITIL® LYHYT HISTORIA

ITIL®:n ensimmäiset kirjat julkaistiin 1980-luvun lopulla. 1990-luvun puolestavälistä ITIL® on saanut de-facto standardin aseman monessa paikassa, vaikkakaan se ei ole ISO-perheen standardi. IT-palvelujohtamisen standardi on ISO 20000. ITIL-konseptia täydentävät monet IT-johtamisen mallit, kuten Information Services Procurement Library (ISPL), the Application Services Library (ASL), Dynamic Systems Development Method (DSDM), Control Objectives for Information and related Technology (COBIT) ja DevOps.

ITIL® v1 oli alun perin todellinen kirjasto erillisiä kirjoja IT-palveluiden johtamiseen liittyen. Kirjoja alettiin julkaista 1989 ja niitä julkaistiin vuosien mittaan 34 kirjaa.

ITIL® v2 kirjojen julkaisu aloitettiin vuonna 2000. Suuresta määrää erillisiä kirjoja aloitettiin kirjoittaa prosessiviitekehystä jossa parhaiden käytäntöjen eri alueet linkittyivät toisiinsa. ITIL® v2 sisälsi 8 kirjan kirjaston. ITIL® v2 sisälsi parhaita käytäntöjä mm. IT-palveluiden tuki- ja toimitusprosessien lisäksi liiketoiminnan tarpeiden huomioimiseen, teknologian hallintaa, palveluiden käyttöönottamisen ja sovellusten hallintaan. Käytännössä ITIL V2 käyttö ja hyödyntäminen keskittyi ennen kaikkea tuki- ja toimitus prosesseihin (service support and service delivery) ja näistä kahdesta kirjasta muodostui kaksi myydyintä ITIL kirjaa.

ITIL® v3 julkaistiin vuonna 2007 ja paranneltu versio vuonna 2011. Nykyiseen versioon viitataan yleisesti versiona kolme tai ITIL® v3. ITIL® v2 otti selkeän prosessinäkökulman ja jakoi prosessit Service Support- ja Service Delivery -prosesseihin. Siitä poiketen ITIL® versio 3 ottaa selkeän palvelunäkökulman ja jaottelee palvelun elinkaarimallin mukaan viiteen eri alueeseen, joista kaikista on julkaistu kirja:

 1. Service Strategy (Palvelustrategia)
 2. Service Design (Palvelusuunnittelu)
 3. Service Transition (Palvelutransitio)
 4. Service Operation (Palvelutuotanto) ja
 5. Continual Service Improvement (Jatkuva palvelun parantaminen).

ITIL® 4 julkaistiin vuonna 2019. Versiossa neljä korostuu voimakkaasti Lean DevOps ja ketterät menetelmät. Versiosta 4 julkaistiin ensin kirja ITIL 4 Foundation joka esittelee uuden version arkkitehtuurin ja peruskäsitteet. Malli täydentyy myöhemmin 2019 julkaistavilla kirjoilla ja niitä vastaavilla kursseilla.

ITIL®:stä on saatavana versio 3:n viiden peruskirjan lisäksi erilaisia erilaisia lyhennelmiä ja käytännön oppaita. Suomenkielisiä virallisia kirjoja ei ole saatavilla, mutta Suomeksi löytyy IT Service Management Forum Finlandin kääntämä ITIL®Foundation –taskuopas.

ITIL® V3 PERUSKIRJAT LYHYESTI

Service Strategy -kirjassa kuvataan palvelustrategia ja arvontuottaminen, it-palvelujen linkittäminen liiketoiminnan tarpeisiin sekä palvelustrategian suunnittelu ja käyttöönotto.
Service Design -kirjassa kuvataan palvelujen suunnittelun tavoitteet ja elementit, palvelumallin valinta, kustannusmallit, riski/hyöty-analyysit, palvelusuunnitelman käyttöönotto sekä palvelujen mittaus ja valvonta.
Service Transition -kirjassa kuvataan organisaation ja organisaatiokulttuurin muutoksen hallinta, Knowledge Management, Service Knowledge Management System, menetelmät ja käytännöt sekä työkaluohjelmistot että palvelujen mittaus ja kontrolli.
Service Operation -kirjassa kuvataan sovellusten hallinta, muutoksenhallinta, tuotannon hallinta, kontrolliprosessit ja funktiot sekä mittaus ja valvonta.

Continual Service Improvement -kirjassa kuvataan organisaatiomuutoksen ja organisaatiokulttuurimuutoksen hallinta, kehittämisen liiketoiminta- ja teknologia-ajurit, menetelmät ja käytännöt sekä työkalut että mittaus ja valvonta.

ITIL® KOULUTUS JA SERTIFIOINNIT

ITIL® sertifiointi koulutuksia voivat kouluttaa sertifioidut ITIL® kouluttajat ja koulutusorganisaatiot. Myös koulutusmateriaalien tulee olla sertifioituja. Sertifiointitentit ovat monivalintatestejä joita voi suorittaa sertifioitujen koulutusorganisaatioiden koulutusten yhteydessä tai sertfioiduissa koulutuskeskuksissa.

ITIL®4 koulutuspolkuKATSO ITIL® KOULUTUKSET OPPIA.FI:SSÄ

 

ITIL® OVERVIEW TAI MUUT JOHDON/HENKILÖSTÖN TIETOISKUT

 • Ei sertifiointia

ITIL® FOUNDATION

 • 40 kysymystä, tunnin kestävä tentti, ei kirjaa tai muistiinpanoja
 • Kenelle tarkoitettu?
  • Kaikille ICT-palveluiden kanssa työskenteleville henkilöille, erityisesti henkilöille jotka osallistuvat palveluiden toimittamiseen, ylläpitoon, kehittämiseen, ostamiseen tai myymiseen.

ITIL® PRACTITIONER

 • 40 kysymystä, tentin kesto 135 minuuttia, kirja(t) ja muistiinpanot sallittuja
 • Kenelle tarkoitettu?
  • Palvelupäälliköille, tiimien esimiehille, prosessivastaaville, kehityspäälliköille, tietohallinnolle ja palvelutuottajaorganisaatioiden myynnille

ITIL® INTERMEDIATE

 • Jaettu kahteen kategoriaan Palvelun elinkaari (Service Lifecycle) ja Palvelu kyvykkyydet (Service Capability), 8 kysymystä, yksittäisen tentin kesto 90 minuuttia, ei kirjoja tai muistiinpanoja
 • Modulit voi opiskella haluamassaan järjestyksessä
 • Service Lifecycle modulit
  • Service Strategy (SS)
  • Service Design (SD)
  • Service Transition (ST)
  • Service Operation (SO)
  • Continual Service Operation (CSI)
 • Service Capability modulit
  • Operational Support and Analysis (OSA)
  • Planning, Protection and Optimization (PPO)
  • Release, Control and Validation (RCV)
  • Service Offerings and Agreements (SOA).
 • Kenelle tarkoitettu?
  • Palvelutuotannon, palvelunhallinnan tai palvelujohtamisen kanssa työskenteleville henkilöille kuten ostopäälliköille, projektipäälliköille, palvelupäälliköille, tietohallintopäälliköille, tietohallintojohtajille ja teknisille ja/tai prosessikonsulteille.

ITIL® EXPERT LEVEL

 • Expert tason sertifiointitentin suorittaminen edellyttää 17 ”opintopisteen” (credits) keräämistä ennen Mananging Across the Lifecycle (MALC) –tentin suorittamista. MALC on arvoltaan 5 ”opintopistettä” ja näin ITIL® Expert –tason sertifiointi edellyttää 22 opintopistettä (credits).
 • Tentti sisältää 10 monivalintakysymystä, tentin kesto 120 minuuttia, ei kirjoja tai muistiinpanoja
 • Kenelle tarkoitettu?
  • Palvelutuotannon, palvelunhallinnan tai palvelujohtamisen kanssa työskenteleville henkilöille kuten ostopäälliköille, projektipäälliköille, palvelupäälliköille, tietohallintopäälliköille, tietohallintojohtajille ja teknisille ja/tai prosessikonsulteille.

ITIL® MASTER LEVEL

 • Vaatimuksena ITIL Expert –tason sertifiointi sekä minimissään viiden vuoden työkokemus vaativissa IT-palvelujohtamisen tehtävissä (leadership, managerial or higher management advisory levels)
 • Tentti on näyttökoe, joka perustuu kirjalliseen työhön sekä haastatteluihin (peer review hengessä).
 • Kenelle tarkoitettu?
  • Palvelutuotannon, palvelunhallinnan tai palvelujohtamisen kanssa työskenteleville henkilöille kuten ostopäälliköille, projektipäälliköille, palvelupäälliköille, tietohallintopäälliköille, tietohallintojohtajille ja teknisille ja/tai prosessikonsulteille.

Luokkakurssit

KATSO AIKATAULUTETUT LUOKKAKURSSIT

Verkkokurssit

TUTUSTU VERKKOKURSSIIN

Webinaarit Oppiassa
ITIL 4 – What is it?
ITIL® 4 – Introduction to Intermediate courses
ITIL 4:n uusimmat uutiset
Miksi ITIL 4 toimii palvelunhallinnassa IT:n ulkopuolellakin

LISÄTIETOA ITIL®:STÄ

LADATTAVAT TIEDOSTOT

ITIL®-sanasto suomeksi (ITIL® 2011 Edition)

LINKKEJÄ

Linkkejä:
Axelos https://www.axelos.com/best-practice-solutions/itil
itSMF Finland http://www.itsmf.fi
itSMF International http://www.itsmf.com

ITIL® on nykyään AXELOS Limitedin rekisteröity tavaramerkki, joka keskittyy kohdistamaan IT-palveluja liiketoiminnan tarpeisiin ja tukemaan sen ydinprosesseja. Se on rakennettu viiden keskeisen osa-alueen ympärille, jotka ovat: palvelustrategia, palvelusuunnittelu, palvelutransitio, palvelutuotanto ja jatkuva palvelun parantaminen.

 

Lue valmentajiemme blogeja ITIListä:
ITIL = palveluhallintaa = palvelutuotantoa?
Ikinuori ITIL – ei mitä vaan miten

 

 

 

 

ITIL® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved.

ITIL-valmennukset löydät täältä!