Palvelujohtamisen valmennukset 

 

Katso CMDB-valmennukset

CMDB

Konfiguraationhallintatietokanta eli tuttavallisemmin CMDB (Configuration Management DataBase) on tapa hallita palveluiden johtamiseen liittyvää tietoa strukturoidussa muodossa. Se on omiaan tarpeeseen hallita palveluihin liittyvää tietoa loogisesti ja jäsennellysti siten, että tietoa voidaan paitsi löytää myös hyödyntää helpommin automatisoiduissa toimenpiteissä.

CMDB on organisaation IT infrastruktuurin tärkeä tietolähde. Konfiguraatiotietokannan (CMDB) sertifiointi on suunniteltu antamaan syvällinen ymmärrys palveluomaisuuden- ja konfiguraationhallintaprosessin käsitteistä ja  muiden prosessien konsepteista koko palvelun elinkaaren ajalta. Tunnustettu sertifiointi kurssista osoittaa, että suorittajalla on vahva tietämys konfiguraatiotietokannan terminologiasta ja periaatteista.

Esitiedot: ITIL v3 Foundation -kurssin asiasisällön tunteminen on suositeltavaa muttei välttämätöntä. Kurssille osallistuessa osallistujalle jaetaan englanninkielinen ITIL Foundation -kurssin kurssimateriaali.

Lue valmentajamme blogikirjoitukset aiheesta:
Koska CMDB on valmis?
Nämä ovat muuttuneet konfiguraationhallinnassa 10 vuodessa
Konfiguraationhallinnan sidosryhmät
Viisi kompastuskiveä konfiguraationhallinnassa
Palveluiden määrittämisen vaikeudesta

Katso CMDB-valmennukset