Palvelujohtamisen valmennukset 

 

Palvelujohtaminen

Sanotaan, että jokainen yritys on pian softafirma. Me uskomme, että jokainen yritys on pian palveluyritys joka kehittää myös softaa.

Koodi on käynnissä olevan neljännen teollisen vallankumouksen hiili. Digitaalisuus mullistaa yritysmaailman sekä talouden vaikutukset niin yksilöiden, yhteisöjen kuin valtioidenkin tasolla. Neljännessä teollisessa vallankumouksessa siirrytään hajautettuun ja älykkääseen palvelutuotantoon. Dataan ja sen hyödyntämiseen liittyvät uudet palvelut ja liiketoimintamallit myllertävät kaikki toimialat. Palveluiden johtamisen kyvykkyydestä muodostuu yksi organisaatioiden ydin kyvykkyyksistä.

Valmennustarjontamme

ITIL® eli Information Technology Infrastructure Library on kokoelma käytäntöjä IT-palveluiden hallintaan ja johtamiseen. ITIL on globaalisti tunnustettu prosessikehys, jota on käytetty ja kehitetty 20 vuotta. Tutustu:

SIAM® eli Service Integration and Management on viitekehys ICT-palveluiden monitoimittajahallintaan. Sen tavoitteena on liittää sisäisten ja ulkoisten palveluntarjoajien palvelut toisiinsa saumattomaksi palveluketjuksi.

VeriSM™ on palvelunhallinnan lähestymistapa, joka on räätälöity tukemaan organisaatioita digitaalisten palveluiden tuottamisessa. Se modernisoi tuttuja palvelunhallinnan käsitteitä ja koostaa viimeisimpien vuosien aikana julkaistujen ja menestyksekkäästi hyödynnettyjen ideoiden ja viitekehysten asioita kokonaisuudeksi, joka vastaa hyvin tarpeeseen nykyaikaisessa työelämässä.

CASM eli Certified Agile Service Manager® tarjoaa johdannon ketterään palvelunhallintaan sekä työkaluja sen soveltamiseen sekä ketteryyden idean integroimiseen palvelunhallinnan prosesseihin ja prosessien kehitykseen.

Konfiguraatiotietokanta CMDB on organisaation IT infrastruktuurin tärkeä tietolähde. Se tukee palvelua sen koko elinkaaren ajan ITIL® viitekehyksessä. Ilman sitä organisaation palveluiden ja infrastruktuurin ymmärtäminen, seuranta ja johtaminen on vaikeaa.

Pyydä tarjousta asiakaskohtaisesta valmennuksesta