Kokonaisarkkitehtuurin valmennukset 

 

Katso TOGAF-valmennukset

TOGAF®

TOGAF® eli The Open Group Architecture Framework on maailman yleisimmin käytetty kokonaisarkkitehtuuriviitekehys. Viitekehyksen tavoitteena on pienentää kokonaisarkkitehtuurin suunnittelemisen riskejä, kustannuksia sekä lyhentää sen suunnitteluun kuluvaa aikaa.

TOGAF® tarjoaa käytännön työkaluiksi kehittämismetodin (ADM) ja työkaluja. TOGAF® on myös perustana Suomen julkishallinnon käyttämässä kokonaisarkkitehtuurin suunnittelumenetelmässä eli JHS-179:ssä.

Yritysarkkitehtuuri yleistä

Yritysarkkitehtuuri / kokonaisarkkitehtuuri (Enterprise Architecture) on keino yrittää ymmärtää ja hallita laajoja kokonaisuuksia maalaisjärjellä. Sen käyttäminen tai käyttämättä jättäminen ei takaa onnistumista tai aiheuta epäonnistumista. Kokonaisarkkitehtuuri auttaa erityistesti liiketoiminta- ja tietohallintojohtoa määrittelemään ja kuvaamaan yritystason tietojärjestelmien suhteita yrityksen liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. MIT Center of Information Systems Research määrittelee yritysarkkitehtuurin seuraavasti: ‘Yritysarkkitehtuuri on yrityksen operointimallin mukaisia integraatio- ja standardointivaatimuksia vastaava liiketoimintaprosessien ja IT infrastruktuurin organisointilogiikka.’

TOGAF® LYHYT HISTORIA

TOGAF kehitettiin aluperin 1990-luvun alussa teknisen arkkitehtuurin kuvaamisen metodiksi. Vuonna 1995 julkaistiin TOGAF® ensimmäinen versio. Ensimmäinen versio perustui pitkälti USA:n puolustushallinnon kehittämään TAFIM-malliin (Technical Architecture Framework for Information Management). Tämän jälkeen TOGAF®-mallista on kehittynyt maailman yleisin käytetty kokonaisarkkitehtuurin viitekehys Open Group johdolla. Vuonna 2001 julkaistiin TOGAF® 7 ”Technical Edition” ja vuotta myöhemmin TOGAF® versio 8 ”Enterprise Edition”. Vuonna 2003 siitä julkaistiin päivitetty versio 8.1. Viimeisin versio TOGAF® 9.1 julkaistiin vuonna 2011. Open Groupin virallisen rekisterin mukaan TOGAF®sertifioituja henkilöitä on noin 70.000 maailmanlaajuisesti.

TOGAF® PÄHKINÄNKUORESSA

TOGAF® –malli perustuu neljään toisistaan riippuvaiseen toimialueeseen (Architecture Domains)

  1. Liiketoiminta-arkkitehtuuri (Business Architecture) määrittelee liiketoimintastrategian, hallintomallit, organisaation ja avainprosessit
  2. Sovellus-arkkitehtuuri (Applications Architecture) määrittelee toimintasuunnitelmat ja määrittelyt tarvittaville järjestelmille, järjestelmien väliset riippuvuudet sekä rajapinnat ja järjestelmien tarjoamat palvelut liiketoiminnan ydinprosesseille
  3. Tieto-arkkitehtuuri (Data Architecture) määrittelee organisaatio fyysiset ja loogiset tietovarastot, tietosisällöt ja tietomallit sekä niihin liittyvät johtamismallit
  4. Tekninen arkkitehtuuri (Technology Architecture) määrittelee käytettävät ohjelmistot, laitteistot ja tietoverkot, joilla tuetaan liiketoiminnan ydinprosesseja. Tekninen arkkitehtuuri ottaa kantaa myös esim. valittuihin käyttöjärjestelmiin ja erilaisiin palveluiden tuottamisen alustoihin (esim. erilaiset pilvipalveluiden tuottamismuodot)

ADM – Architecture Development Method

TOGAF® tarjoaa työkaluksi kokonaisarkkitehtuurin kehittämiseen ADM (Architecture Development Method) työskentelymallia. ADM on luonteeltaan iteratiivinen ja syklinen kehitysmalli, jossa vaihe kerrallaan edeten saadaan luotua organisaatiolle sen oma kokonaisarkkitehtuurimalli.

TOGAF® KOULUTUS JA SERTIFIOINNIT

Open Group tarjoaa kahden tasoisia TOGAF® sertifiointikoulutuksia, joita voi opiskella ohjattuina luokkahuonekoulutuksina tai digitaalisesti itseopiskeluna.

KATSO TOGAF® KOULUTUKSET OPPIA.FI:SSÄ

TOGAF® OVERVIEW TAI MUUT JOHDON/HENKILÖSTÖN TIETOISKUT

  • Ei sertifiointia

TOGAF® 9 TRAINING COURSE FOUNDATION

Ensimmäisen tason koulutus varmistaa että opiskelija ymmärtää TOGAF®:n ja kokonaisarkkitehtuurin perusperiaatteet sekä niihin liittyvät avain konseptit sekä terminologian.

TOGAF® 9 TRAINING COURSE CERTIFIED

Toisen tason koulutuksessa opiskelijalle tarjotaan riittävät tiedot ja taidot TOGAF® viitekehyksen soveltamiseen.

TOGAF® sertifiointi sisältää myös ilmaisen jäsenyyden Association of Enterprise Architects – yhdistykseen.

This TOGAF® 9 training course is being run by Wakaru in association with Van Haren Publishing and is accredited by The Open Group.

Luokkakurssit
KATSO AIKATAULUTETUT LUOKKAKURSSIT

 

TOGAF is registered trademark and Open O logo and The Open Group Certification logo are trademarks of The Open Group.

Katso TOGAF-valmennukset