Kokonaisarkkitehtuurin valmennukset 

 

IT4IT™

IT4IT – referenssiarkkitehtuuri on Open Groupin arvoketjuihin pohjautuva toimittaja- ja teknologiariippumaton referenssiarkkitehtuuri sekä operatiivinen malli liiketoiminnan IT:n johtamiseen. Mallin lähtökohtana on, että liiketoiminnan IT:n tärkein tehtävä on tuottaa IT-palveluilla arvoa, joka tukee liiketoiminnan tavoitteita ja kilpailukykyä.

Open Group IT4IT Reference Architecture -standardi sisältää referenssiarkkitehtuurin ja arvoketjuihin perustuvan toimintamallin tietotekniikan liiketoiminnan hallintaan. Se tarjoaa ohjeistusta siitä, kuinka suunnitella, hankkia ja toteuttaa IT-toiminnon käyttöön tarvittavat toiminnot. IT-arvoketjun ja IT4IT-referenssiarkkitehtuurin päämäärien välinen, “miten” painotus mahdollistaa myös IT-palveluiden tilan seurannan järjestelmällisesti koko elinkaaren ajan.

IT-ARVOKETJU

IT-arvoketjulla on neljä arvovirtaa, joita viitearkkitehtuuri tukee tehokkuuden ja ketteryyden aikaansaamiseksi. Neljä arvoavirtaa ovat:

  1. ”Palvelusalkun Strategia” eli Strategisasta Portfolioon (Strategy to Portfolio Value Stream)
  2. ”Tarpeesta palvelu”eli Vaatimuksesta Käyttöönottoon (Requirement to Deploy Value Stream)
  3. ”Kuinka voin auttaa” eli Pyynnöstä toteutukseen (Request to Fulfill Value Stream)
  4. ”Jatkuvaan arvoa” eli Havainnosta korjaukseen (Detect to Correct Value Stream)

Palvelusalkun Strategia
”Stategy to Portfolio” -arvovirta huolehtii liiketoiminnan tarpeista sekä suunnittelee, kehittää, muotoilee ja dokumentoi palvelukonseptin (”conceptual service”) uusista tai parannetuista palveluista. Palvelukonsepti huomioi kaikki palvelukokonaisuuteen liittyvät palvelut sekä liiketoiminnan että arkkitehtien ymmärtämällä tasolla.

Tarpeesta Palvelu
”Requirement to Deploy” -arvovirta vie palvelukonseptimallin käytäntöön, tarkentamalla vaatimuksia sekä kuvaamalla ja kehittämällä niiden perusteella loogisen palvelumallin (”logical service model”). Tyypillisesti tätä on kutsuttu ratkaisuarkkitehtuuriksi tai järjestelmäarkkitehtuuriksi. Käytännössä kyse on pitkälti palveluiden saattamisesta palvelukatalogiin asiakkaiden saataville ja varmistamisesta, että kuvatut palvelut voidaan tuottaa liiketaloudellisesti järkevästi.

Kuinka voin Auttaa?
”Request to Fulfill” -arvovirta vastaa loogisesta palvelumallista ja huolehtii että asiakkaan palvelun käyttöön liittyvät palvelupyynnöt löytävät oikeaan osoitteeseen, palvelupyyntöihin vastataan ja loppukäyttäjä saa tilaamansa palvelut sovitun mallin mukaisesti. Osana arvovirtaa huolehditaan myös, että laskutus ja kustannustiedot pysyvät ajantasalla. Lopputuotoksena on käyttöönotettu (”realized service”) palvelu, joka on asianmukaisesti kuvattu ja on ylläpidettävissä ”Detect to Correct” -arvovirran toimesta.

Jatkuvaa Arvoa
”Detect to Correct” –arvovirta varmistaa palveluiden jatkuvan arvon tuottamisen, silloinkin kun kun tulee ongelmia tai jokin toimii vastoin odotuksia. Oli sitten kyse tiedonjanoisesta käyttäjästä tai hälyttävästä valvontajärjestelmästä ”Detect to Correct” varmistaa jatkuvan arvon tuottamisen. Tärkeinä yksityiskohtina ”Detect to Correct” sisältää myös muutoshallinnan, dokumentoinnin (CMDB) sekä palvelutasonhallinnan tehtäviä.

IT4IT Foundation delivered by Justin Group Oy is a course accredited by The Open Group.  Wakaru Oy and Oppia.fi promotes this course for Justin Group Oy.

IT4IT™ is a trademark of The Open Group.


IT4IT KOULUTUS

KATSO IT4IT KOULUTUKSET OPPIA.FI:SSÄ