Kokonaisarkkitehtuurin valmennukset 

 

Kokonaisarkkitehtuuri

Yritysarkkitehtuuri / kokonaisarkkitehtuuri (Enterprise Architecture) on keino yrittää ymmärtää ja hallita laajoja kokonaisuuksia maalaisjärjellä. Sen käyttäminen tai käyttämättä jättäminen ei takaa onnistumista tai aiheuta epäonnistumista. Kokonaisarkkitehtuuri auttaa erityistesti liiketoiminta- ja tietohallintojohtoa määrittelemään ja kuvaamaan yritystason tietojärjestelmien suhteita yrityksen liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. MIT Center of Information Systems Research määrittelee yritysarkkitehtuurin seuraavasti: ‘Yritysarkkitehtuuri on yrityksen operointimallin mukaisia integraatio- ja standardointivaatimuksia vastaava liiketoimintaprosessien ja IT infrastruktuurin organisointilogiikka.’

Valmennustarjontamme

TOGAF® eli The Open Group Architecture Framework on maailman yleisimmin käytetty kokonaisarkkitehtuuriviitekehys. Viitekehyksen tavoitteena on pienentää kokonaisarkkitehtuurin suunnittelemisen riskejä, kustannuksia sekä lyhentää sen suunnitteluun kuluvaa aikaa.

IT4IT – referenssiarkkitehtuuri on Open Groupin arvoketjuihin pohjautuva toimittaja- ja teknologiariippumaton referenssiarkkitehtuuri sekä operatiivinen malli liiketoiminnan IT:n johtamiseen.

Kysy tarjousta asiakaskohtaisesta valmennuksesta