Kyösti VähäkainuYli 30 vuoden kokemus IT alalta. ITIL prosessessien kanssa olen ollut aktiivisesti tekemisissä jo 2000 luvun alusta alkaen. Service Desk yksikön vetäjän tehtävät ja incident prosessin managerointi ja omistajuus ovat tuttuja haasteita. Parin viimeisen vuoden aikana olen ollut perustamassa Enfolle Projektitoimistoa yhtenä viitekehyksenä PRINCE2 projektimalli. Varsinaisen päätyöni ohella olen ollut mukana myös useissa Itä-Suomen yliopiston IT-Palveluhallinnan kehittämishankkeissa.

Esityksen kuvaus
MUUTOSHALLINTA, CASE ENFO
Muutoshallintaprosessin kehittäminen, jalkautus ja seuranta - Nykytilanteen arviointi - Muutoksen johtaminen - Prosessikuvaukset ja vastuuroolit - Muutosten tunnistaminen - Prosessin jalkautus - Seuranta ja jatkuva parantaminen - IT Palveluhallinnan työkalut tukena