Juho MäyränpääJuho perusti ensimmäisen yhtiönsä vielä opiskellessaan Teknillisessä korkeakoulussa ja Helsingin kauppakorkeakoulussa. Born global -yhtiön toimitusjohtajana hän teki myyntiä kahteenkymmeneen maahan. Tämän jälkeen Juho työskenteli suuremman IT-integraattorin palveluksessa, aluksi nimikkeellä business consulting ja tämän jälkeen vaativien myyntiprosessien parissa palvelualueen johtajana. "Uusien ihmisten tapaaminen ja liiketoiminnan rakentaminen on aina ollut lähellä sydäntäni. Uskon, että kaikki on mahdollista, kun asioita vain tarkastelee sopivalla tavalla." Juhon nykyinen yhtiö Vendorio on kansainvälinen myynti- ja agenttiverkosto, joka edustaa suomalaisia yrittäjiä, innovaattoreita ja teollisia kasvuliiketoimintoja eri puolilla maailmaa.

Esityksen kuvaus
Prosessimallinnus on erinomainen keino tehostaa yhtiön liiketoimintoja ja karsia turhia työvaiheita. Oikein toteutettuna prosessimallinnus lisää toiminnan mitattavuutta ja siten ohjattavuutta. Saat sitä mitä mittaat. Yritysten toimintaympäristö on jatkuvasti kiihtyvässä muutoksessa, keskeisiä globaaleja muutosvoimia ovat kehittyvien markkinoiden kasvu, työvoiman tuottavuuden tehostaminen ja lahjakkuuksien johtaminen, kansainvälinen hyödykkeiden, tiedon ja pääoman vapaa liikkuvuus, luonnonvarojen hallinnointi ja kansallisten hallitusten roolin kasvu liiketoiminnassa (McKinsey Quarterly - Five forces reshaping the global economy). Yksittäisen tietointensiivistä liiketoimintaa harjoittavan organisaation kannalta suurin pörssiarvoon vaikuttava tekijä ovat usein tulevaisuudenodotukset, eli kuinka hyvin yritys pystyy sopeutumaan markkinoihin tai jopa hyödyntämään markkinamuutosten tarjoamat mahdollisuudet ennen kilpailijoitaan.
Näistä lähtökohdista tarkasteltuna perinteinen prosessimallinnus ja toiminnan mittarointi tarvitsevat tuekseen prosessinomaisia työkaluja, joiden avulla organisaation toiminta on johdettavissa ketterästi. Ketterä johtaminen tarkoittaa, että toimintatapoja on joustava muokata ilman että toiminnan mitattavuus tai johdettavuus kärsivät. Samalla työntekijöiden luovuus ja lahjakkuus voidaan hyödyntää tehokkaammin. Yksittäisen ammattilaisen kannalta tämä tarkoittaa motivoivampia työtehtäviä ja parantunutta työviihtyvyyttä. Myös nämä henkilötason motivaatiotekijät oikein johdettuna parantavat yhtiön kannattavuutta. Esityksessä käydään läpi teoreettinen malli ja menetelmiä, sekä case-esimerkkeinä ohjelmistoja, joiden avulla tällainen positiivinen menestyksen kierre on synnytettävissä.