Markku LaakMarkulla on yli 25 vuoden kokemus palveluprosessien ja IT:n kehityksestä sekä projektitoiminnasta. Hänen erityisosaamistaan ovat asiakaslähtöiset IT-strategiat yritysarkkitehtuureineen sekä IT:n organisointi ja johtaminen ulkoistamisineen ja palvelumalleineen. Hän on ennen KPMG:lle tuloaan toiminut Tietohallinto- ja IT-johtajana useissa suurissa yhtiöissä sekä konsulttina ja projektipäällikkönä IT-palveluyrityksissä. Markku toimii KPMG:llä tietohallinnon ja -järjestelmien johtamisen asiantuntijana sekä johdon neuvonantajana asiakashankkeissa. Hänellä on vahva kokemus palveluprosessien ja IT:n kehittämisestä mm kaupan, teleoperaattorin ja matkailu-/kuljetustoimialoilta. Konsulttina hän on ollut kehittämässä mm julkisen sektorin, energia- ja teletoimialojen sekä finanssitoimialan järjestelmiä. Viimeaikaiset hankkeet ovat liittyneet IT-strategioiden ja ulkoistamisten kehittämiseen sekä ketteriin liiketoimintastrategioihin ja konsultoinnin strategian kehittämiseen. Markku on vienyt läpi myös uuden teknologian tutkimusprojekteja ja terveydenhuoltotoimialan järjestelmälokalisointihankkeita.

Esityksen kuvaus
Tietohallinto on historiansa suurimpien muutosten edessä. Miten tähän on tultu, mitkä ovat liiketoiminnan ja ICTn omat odotukset ja ajurit. Luotaamme mm toimitus- ja tietohallintojohtajien tulevaisuuden odotuksia ICT:ltä ja teknologialta laajojen tutkimustulosten valossa. Näiden tutkimusten sekä oman IT-vetäjä- ja konsulttikokemuksen pohjalta analysoin tietohallinnon tulevaa roolia ja tehtäviä. Tietohallinnolla on suuret haasteet edessä eikä se ole enää entisensä kokien merkittävän transformaation uusien teknologioiden ja toimintamallien muodossa.