Ville HirvimiesVille Hirvimies on toiminut Wakarun Teknologiapalveluissa konsulttina vuodesta 2008 lähtien. Villen vastuualueina ovat valvonta- ja palvelunhallintaratkaisujen suunnittelu pohjautuen HP Business Service Management ratkaisuun. Ville on sertifioitunut mittaus- ja valvontaratkaisujen asiantuntija. Teknologiaosaamisen lisäksi Ville on suorittanut ITIL Expert ja PRINCE2 sertifikaatit. Ville on koulutukseltaan tietoliikennetekniikan insinööri.

Esityksen kuvaus
Nykyisten IT-ympäristöjen monimutkaisuus asettaa haasteita häiriönhallinnalle. Esityksessä käydään lävitse kuinka HP Operations Manager i ratkaisua käyttämällä voidaan pienentää palveluiden käyttökatkoja sekä helpottaa häiriöiden ja ongelmien ydinsyyn löytämistä. HP Operations Orchestration mahdollistaa myös toistuvien häiriöiden automatisoinnin ilman, että asiantuntijoilta tai Service Deskiltä vaadittaisiin toimenpiteitä.
Esityksessä käydään läpi OMi:n sekä Operations Orchestration ominaisuuksia, käyttötapauksia, sekä esitetään tuotedemo.