Jani IivonenJani Iivonen on työskennellyt IT-palvelutuotannon prosessien ja toiminnan kehittämisen saralla yli 10 vuotta. Pääalueina on ollut ITSM järjestelmien käyttöönotto ja -kehitys, projektien johtaminen sekä esimiestehtävät. Hän on konsultoinut ja valmentanut suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita ITIL/ITSM prosessien määrittelyihin, käyttöönottoon ja kehittämiseen liittyen. Lisäksi hänellä on pitkäaikainen kokemus palvelujen käytettävyysmittauksesta.

Esityksen kuvaus
Konfiguraation- ja omaisuudenhallinta (HP uCMDB + Asset Manager)
Ajatellen esimerkiksi yksittäisen laitteen elinkaarta, siitä on kiinnostunut eri organisaation tahot eri aikoina ja eri näkökulmista. Kehitykseltä tulee tarve palvelimelle teknisien vaatimuksien kanssa, hankinta ostaa tai vuokraa laitteen, taloushallintoa kiinnostaa mitä maksuja tästä tulee ja millä ajanjaksolla. Tämä kaikki tapahtuu ennenkuin tuotanto on vastaanottanut laitetta. Tuotanto ottaa laitteen vastaan ja kirjaa siitä tiedot konfiguraationhallintajärjestelmään. Tämän jälkeen pääosaa tiedoista pidetään toivottavasti automaattisesti yllä kunnes laite on tiensä päässä ja siirtymässä romutukseen. Rakenneosan elinkaaren alkuvaiheessa omaisuudenhallintaprosessi on useimmiten päävastuussa mutta miten tämä tieto pystytään sitomaan laitteeseen joka saapuu tuotannon vastuulle? Mitä taloushallinto haluaa tietää laitteesta sen tuotannollisen elinkaaren aikana? Nämä asiat vaativat toimiakseen hyvin toimivat prosessit sekä tätä tukevan järjestelmän tai yhteen sopivat järjestelmät.