Jani IivonenJani Iivonen on työskennellyt IT-palvelutuotannon prosessien ja toiminnan kehittämisen saralla yli 10 vuotta. Pääalueina on ollut ITSM järjestelmien käyttöönotto ja -kehitys, projektien johtaminen sekä esimiestehtävät. Hän on konsultoinut ja valmentanut suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita ITIL/ITSM prosessien määrittelyihin, käyttöönottoon ja kehittämiseen liittyen. Lisäksi hänellä on pitkäaikainen kokemus palvelujen käytettävyysmittauksesta.

Esityksen kuvaus
Tilannekuva johtamiseen (HP Executive Scorecard)
Raportteja, taulukoita, päivityksiä ja sama kierros uudelleen. Missä viimeisin versio, onko päivitetty viime kuukauden tiedot? Voidaanko nähdä viime viikon tapahtumien vaikutus vai pitääkö odottaa seuraavan kuukauden yhdeksänteen päivään jotta raportit saadaan koostettua?
Tämä on taustaa jota johto tarvitsee tehdäkseen oikeita päätöksiä. Toisena on tarve osoittaa arvo jota IT tuottaa organisaatiolle. HP Executive Scorecard soveltuu ratkaisemaan näitä ongelmia. Järjestelmän avulla voidaan tuottaa päättäjille lähes reaaliaikasta tietoa organisaation toiminnasta ja täten lyhentää nykytilanteen raportointia joka yleensä vaatii useiden henkilöiden aikaa tietojen päivityksien osalta.