Samu LehikoinenSamu Lehikoinen on toiminut sovelluskehitysvälineiden ratkaisuarkkitehtina yli 10 vuotta Rational Softwaren, IBM:n, Mercury Interactive ja HP: palveluksessa.

Esityksen kuvaus
Suomi ja koko maailma elää kansainvälistymisen, pilvipalveluiden, erilaiset äly ja mobiililaitteiden yleistymisen aiheuttamaa murrosaikaa, jota ei helpota luottolama. Toiminnan ohjaus IT järjestelmien avulla kasvaa jatkuvasti. Sovellusten elinkaaren hallinnassa pyritään sovittamaan yhteen vaatimusten ja testauksen ja kehitystyön hallintaa, julkaisu prosessia, sekä hallitsemaan projektisalkkua, resursointia liiketoiminnan tarpeiden näkökulmasta. IT sovellusten ja laitteiden määrä on kasvanut räjähdysmäisesti, ja viiden vuoden vuosina sovellusten elinkaaren hallintaa on laajentunut sovelluskehitysmenetelmistä koko sovelluksen elinkaaren hallinaan. IT palvelunhallinta menetelmät, kuten ITIL on entisestään laajentanut prosessi- ja menetelmävalikoimaa. Samaan aikaa ketterät menetelmät ovat yleistyneet IT projektin sisäisenä toteutustapana.
Erilaisia sovelluksen elinkaaren hallintavälineitä on tarjolla kymmeniä. Esityksessä pyritään tarkastelemaan sovelluksen elinkaaren käytettävissä olevien menetelmien valintaa ja yhteensovittamista. sekä organisaation kykyä ottaa erilaisia menetelmiä käyttöön, sekä ulkoisina ohjelmistopalveluna (saas) että sisäisenä ohjelmistoteutuksena (on premise). Yleisten välinevalintoihin vaikuttavien näkökulmien lisäksi esityksessä käydään lyhyesti läpi myös HP:n laajaa IT Performance Suite ohjelmistotarjontaa, erityisesti solvelluskehityksen hallinnan näkökulmasta. Esitysmateriaalissa on tarjolla esimerkkejä kuvakaappauksineen muutamista tuotteista. Näitä ei käydä esityksessä läpi.