E.Harri NiemiE.Harri Niemi toimii isojen organisaatioiden toiminnan tulkkina nykyään omistamansa yrityksen CapeNiemi Consulting Oy johtavana neuvonantajana. Hänen toimeksiantonsa ovat pääasiassa olleet organisaation johdon määrittelemät muutokset ja niiden toteutukset. Hänen aikaisemmat työnantajat ovat olleet Tieto Oyj, CapGemini Oy, Valmet Oyj sekä Esso Oy ja Exxon Company N.Y Tällä hetkellä toimet liittyvät pääasiassa tietohallintoon, kokonais- arkkitehtuureihin, tietoturvan toteuttamiseen, liiketoiminnan määrittelemiseen sekä mittaamiseen. Harrastetoimintaan on aktiivisesti liittynyt yhdistys- ja liittohallitukset mm. TTL, Hetky, ATKINS ja HELIA tietotekniikan neuvottelukunta.

Esityksen kuvaus
Empiirisesti miettien maailmankaikkeuden tärkeimmät havainnot ovat liittyneet erilaisiinluokitteluihin esimerkiksi planetaariseen järjestelmään, alkuaineiden jaksolliseen järjestelmään, Linnean taksonomiaan ym. Näiden tarkoitus on mahdollistaa ymmärrys kohdealueesta ja mahdollistaa yksityiskohtien jaksottaminen hallittaviin kokonaisuuksiin. Prosesseja käytetään toiminnan systematisoimisessa ja sitä kautta mahdollistamaan organisaation tehokkuus ja mahdolliset mittakaava- sekä laatuedut. Normaalisti esityksen tavoite on ratkaisun kuvaamisessa. Tämä esitys keskittyy kuvaamaan tietä ratkaisuun. Tärkeä on matka ja sen suorittaminen organisaatiolle parhaiten sopivalla tavalla.
Esitys antaa hyvän pohjan omaehtoiseen, omalle organisaatiolle parhaan hallinta- ja valvontamalliin kehittämiseen. Esityksen kohderyhmät ovat organisaation tehokkuudesta ja sen toiminnan kehittämisestä vastuussa olevat henkilöt.