Tomi DahlbergYli 35 vuoden kokemus IT alalta. Useat tunnistavat minut IT:n ja tiedon johtamisen tutkijana ja olenkin ollut osa-aikainen professori vuodesta 2000. Olen kuitenkin työskennellyt suurimman osan urastani ohjelmoijana, systeemisuunnittelijana ja viimeiset 25+ vuotta johtajana, josta 15+ vuotta tietohallintojohtajana usealla eri toimialalla – julkisuus ei kuulu tuohon työhön. Prosessien kehittämisessä ja johtamisessa olen ollut mukana 1990-luvun alusta ja hyödyntänyt tässä työssä eri menetelmiä. Vuodesta 2009 olen myös konsultoinut ja mentoroinut. Tällä hetkellä teen työtä mm. prosessien ja tiedon johtamisen yhtäaikaisen kehittämisen paremmaksi toteuttamiseksi sekä prosessimallintamisen, IT-palvelukehityksen ja projektijohtamisen menetelmien paremmaksi yhteensovittamiseksi.

Esityksen kuvaus
MITÄ TIEDÄMME IT:N VAIKUTUKSISTA PROSESSIEN TOIMIVUUTEEN JA TEHOKKUUTEEN? Mitä nk. best practice menetelmiä käytetään Suomessa? Miten IT:tä hyödyntävät liiketoimintaprosessien kehittämisprojektit onnistuvat ja mitä tälle voi tehdä? Miten prosessit ja IT liittyvät toisiinsa? Millaisia ovat prosessien ja tiedon toisiinsa liittämisen hyvät käytännöt?