Tuomas HautalaTuomas Hautala vastaa Salcom Groupin IAM-palveluden (Identity and Access Management) ja ratkaisujen toimituksista Suomessa. Hän on työskennellyt yli 10 vuoden ajan erilaisisten hallintatyökalujen parissa. Viime vuosien ajan Hautalan tehtävät ovat liittynyt asiakkaiden erilaisiin käyttäjähallinnan haasteisiin, joita on pyritty ratkomaan yksinkertaistamalla haastavia IAM-toimituksia

Esityksen kuvaus
IAM elää tällä hetkellä muutosten kourissa, sillä nykypäivän vaatimukset ja dynaamiset teknologiat puhaltavat uusia tuulia identiteetinhallintaan.
- Mitä ovat uudet näkökulmat?
- Minkälaisia ovat dynaamiset IAM-ratkaisut?
- Kuinka IAM-projekteja voidaan yksinkertaistaa?
- Mitä prosesseja IAM-hankkeisiin liitty

Konfiguroinnilla ja parametroinnilla koodauksen sijaan: Käytännön esimerkkejä IAM-hankkeiden yksinkertaistamiseen liittyen.
- Järjestelmäintegraatioiden avulla yksinkertaistetaan hallintaa
- Nykyaikaiset työkalut auttavat käyttäjätiedon luokittelussa
- Hallinnan delegoinnin avulla vastuutetaan oikeat henkilöt
- Toimivat prosessit vastaavat tilintarkastuvaatimuksiin