Jukka TenkamaaJukka Tenkamaa on työskennellyt prosessien ja toiminnan kehittämisen ja arvioinnin alueella yli 25 vuotta. Päätoimisesti IT-palveluiden prosessien määrittelyn, kehittämisen ja johtamisen alueella hän on toiminut vuodesta 1999. Hän on konsultoinut ja valmentanut useita suomalaisia ja kansainvälisiä yrityksiä ja organisaatioita ITIL, ITSM, ISO 20000,EA ja Cobit prosessien määrittelyihin, käyttöönottoon ja kehittämiseen liittyen. ITIL Expert valmennussertifioinnin lisäksi Jukka on sertifioitu tietojärjestelmien auditoija (CISA), CGEIT, ISO 20000 sertifioitu konsultti sekä COBIT ja TOGAF® valmentaja.

Esityksen kuvaus
Liiketoimintaprosessien johtaminen edellyttää mm. oikeellista informaatiota oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa. Jotta tätä voidaan hyödyntää toimintojen ohjaamisessa, seuraamisessa, kehittämisessä, strategioiden jalkauttamisessa sekä innovaatioissa, täytyy organisaatioilla olla oikean tiedon lisäksi riittävä kypsyys ja kyvykkyys muissakin ”mahdollistajissa”. Tähän tarpeeseen on kehitetty COBIT 5.