Samuli SavoJohtaja, ICT-intensiiviset strategiat, Market-Visio Oy. Samuli Savo vetää Marketvisiossa konsultointipraktiikkaa, joka on erikoistunut tietotekniikkaa voimakkaasti hyödyntävien liiketoimintastrategioiden sparraamiseen. Lisäksi hän toimii konsultointijohtajana Gartnerin rakenteessa keskittyen Disruptive Technologies -alueeseen eli merkittävimpiin teknologisiin murrosvoimiin.

Esityksen kuvaus
Nämä murrosvoimat (mobiliteetti, sosiaalisuus, pilvipalvelut ja informaatio) ja erityisesti niiden yhteisvaikutus luovat uusia mielenkiintoisia ilmiöitä ja perustavanlaatuisia muutoksia niin yksilön kuin organisaation tapoihin hyödyntää tietotekniikkaa. Yksi näistä ilmiöistä on kuluttajistuminen. Esitys käy läpi kuluttajistumisilmiön taustoja ja nykytilaa sekä esittää näkemyksiä mahdollisista kehityspoluista ja niiden vaikutuksista ICT-ympäristöön ja ICT-palvelujen tuottamiseen.