Elina PirjantiElina Pirjanti työskentelee Accenture Oy:ssä managerina IT Service Excellence-tiimissä. Elinalla on vahva kokemus palvelunhallinnasta ja prosessien kehittämisestä sekä IT:n että liiketoiminnan puolelta. Elinalla on vahva asiakaspalvelutausta, ja hän keskittyykin työssään olennaisimpaan - palveluorganisaation asiakkaan täytyy olla tyytyväinen! Keskeistä on palvelun arvon parantaminen, unohtamatta hyvää johtajuutta, ihmisiä ja kommunikaatiota. Elina on IT-palvelujohtamisen asiaa edistävän itSMF Finland ry:n hallituksessa kolmatta kauttaan.

Esityksen kuvaus
Projektit tuottavat tulosta, mutta unohtuuko kiireessä prosessien tärkeys? Projektimainen tekeminen on hyväksi havaittu tapa saada lopputulos aikaiseksi, toimialasta riippumatta. Joskus kiireen keskellä kuitenkin unohtuu, että myös ylläpitoprosessit pitää suunnitella! Tuntuuko joskus siltä, että projektit vain ”heittävät” uudet tai muuttuneet palvelut tuotantoon? Ja palvelutuotannon sekä loppukäyttäjien tulee parhaansa mukaan napata siitä koppi? Elina on työssään IT-projekteissa sisällyttänyt onnistuneen tuotantoon viennin sekä ylläpidon kokonaisvaltaisen suunnittelun projektien päivittäiseen tekemiseen. Tule kuulemaan esimerkkejä kuinka IT-palvelunhallintaa voisi rakentaa projektin aikana, ja halutessasi myös jakamaan omia hyviä käytäntöjäsi – monet niistäkin ovat toimialasta riippumattomia!