Pia Vilanentoimitusjohtaja Luotain Consulting Oy
Valmentaja on kokenut ratkaisukeskeinen työyhteisö- ja esimiesvalmentaja ja TyönohjaajaSTOry sekä johdon työnohjaaja Master CSLE®. Valmentaja on kouluttanut ja valmentanut esimiehiä mm. työyhteisön haastaviin tilanteisiin ja muutostilanteisiin liittyen ja kehittänyt tai ollut mukana kehittämässä esimiestyön valmennusohjelmia ja mittareita.

Esityksen kuvaus
Valmentava johtajuus on arvostavaa, osallistavaa ja tavoitteellista, toiminnan ohjaamista ja suuntaamista. Se ohjaa jokaisen yhteisön jäsenen voimavaroja, tietoja ja taitoja ryhmän ja organisaation käyttöön. Valmentava johtajuus tukee yhteisön kehittymistä ja uusien ratkaisujen syntymistä. Se auttaa ihmisiä motivoitumaan ja löytämään aitoa työn iloa.