Ardy PitreArdy on E-Business Manager ALSO Finlandissa ja vastaa sähköisestä liiketoiminnasta. ALSOn tavoitteena on tuoda koko arvoketjuun merkittävää lisäarvoa kustannustehokkailla sähköisillä ratkaisuilla. Tällä hetkellä sähköisen liiketoiminnan osuus ALSOn myynnistä on yli 80 prosenttia. Ardyn yksikkö vastaa ALSOn verkkopalveluista, sähköisistä rajapinnoista ja markkinointipalveluista. Ardy on ollut kehittämässä ALSOn palveluita vuodesta 2004 lähtien.