PRINCE2® Practitioner 6th Edition 

Syvennä projektijohtamisen ammattitaitoasi 

Katso tulevat PRINCE2® Practitioner 6th Edition -valmennukset

PRINCE2® Practitioner 6th Edition 

Syvennä projektijohtamisen ammattitaitoasi 

Katso tulevat PRINCE2® Practitioner 6th Edition -valmennukset

PRINCE2® Practitioner

PRINCE2® Practitioner 6th Edition -kurssin jälkeen osallistujalla on yksityiskohtainen tietämys PRINCE2-projektijohtamisen menetelmästä ja kaikista siihen liittyvistä periaatteista, teemoista ja prosesseista. Valmennus antaa osallistujille valmiuksia suunnitella ja johtaa erilaisia ja erikokoisia projekteja, suunnitella oikeantyyppistä projektiorganisaatiota ja projektirakenteita, tunnistaa projektien menestystekijöitä sekä hyödyntää PRINCE2-mallia omaan organisaatioon sopivaksi.

Kohderyhmä

Kurssin kohderyhmänä ovat projektien kanssa toimivat henkilöt, erityisesti projektipäälliköt, projektin tukihenkilöstö, ohjausryhmän jäsenet, projektikoordinaattorit, projektityömenetelmien kehittäjät, konsultit ja PRINCE2-viitemallista kiinnostuneet henkilöt. Kurssille osallistumiseen vaaditaan PRINCE2 Foundation -kurssin tiedot.

Valmennuksen sisältö

Kurssilla paneudutaan yksityiskohtaisesti kaikkiin PRINCE2:n periaatteisin ja prosesseihin sekä niitä täydentäviin teemoihin. PRINCE2-teoriaa käsitellään reaalimaailman tehtäviä simuloivien ryhmätöiden kautta käytännön  näkökulmasta. Valmennuksessa hyödynnetään interaktiivista workshop-tyylistä lähestymistapaa, harjoitusten osuus on noin puolet kurssista.

Sertifiointi

Testin kesto on 2,5 h (+ mahdollinen 38 minuutin (25 %) kielilisä henkilöille, jotka eivät puhu englantia äidinkielenään), 68 monivalintakysymystä, läpimenoon vaaditaan 38 tai enemmän oikein, testissä saa olla mukana PRINCE2®-käsikirja.

Opetuskieli

Materiaali ja sertifiointitesti ovat englanninkielisiä, opetus tapahtuu suomeksi tai englanniksi.

PRINCE® is a registered trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. The Swirl logo™ is a trade mark of AXELOS Limited, used under permission of AXELOS Limited. All rights reserved. Wakaru Oy is an Accredited Training Organisation for PRINCE2®.

 

 

Katso toteutuspäivämäärät ja osta kurssit Oppiasta: