VeriSM™ Foundation

VeriSM™ Foundation -sertifioinnissa kartutetaan perustaidot ja tietämys, joiden avulla yksilö voi osallistua palveluorganisaation toimintaan ja tuottaa arvoa kuluttajalle. Valmennus sopii ensimmäiseksi palvelunhallinnan kurssiksi. Kursilla käydään läpi palvelunhallinnan periaatteet sekä modernimmat palvelunhallintaan vaikuttavat asiat.

Kohderyhmä

Kohderyhmä koostuu kaikista ammattilaisista ja organisaatioista, jotka ovat mukana tuottamassa arvoa asiakkaille kehittämällä palveluita, toimittamalla niitä, hallinnoimalla niitä ja/tai mainostamalla niitä.

Valmennuksen sisältö

VeriSM™ Foundation -valmennus kattaa seuraavat aiheet:

  • Palveluorganisaatio
  • Palvelukulttuuri
  • Ihmiset ja organisoituminen
  • VeriSM-malli
  • Edistyneet käytännöt
  • Innovativiset teknologiat
  • Kuinka päästä liikkeelle

Tämän kurssin suositeltu lähiopetustuntien määrä on 14. Se sisältää ryhmätehtävät, tenttiin valmistautumisen ja lyhyet tauot. Lisäksi sertifiointia edeltävänä päivänä/iltana on hyvä varata 1,5 tuntia harjoitustentin tekemiseen ja tarkastamiseen.

Sertifiointi

Tentti suoritetaan sähköisenä tai paperilla ja se sisältää 40 monivalintakysymystä.
Läpäisyvaatimus 65% (26/40). Suoritus ilman lähdeaineistoja (kirja, muistiinpanot).
Aikaa kokeen suorittamiseen on 60 minuuttia.

Opetuskieli

Materiaalit ovat suomeksi tai englanninksi. Opetus tapahtuu suomeksi tai englanniksi.

Haluatko lisätietoja tai tarjouksen VeriSM™ -valmennuksistamme?

Katso toteutuspäivämäärät ja osta kurssit Oppiasta: