CMDB Foundation plus 

Hanki vahva tietämys konfiguraatiotietokannan terminologiasta ja periaatteista 

Katso tulevat CMDB-valmennukset

CMDB Foundation plus 

Hanki vahva tietämys konfiguraatiotietokannan terminologiasta ja periaatteista 

Katso tulevat CMDB-valmennukset

CMDB

Konfiguraationhallintatietokanta eli tuttavallisemmin CMDB (Configuration Management DataBase) on tapa hallita palveluiden johtamiseen liittyvää tietoa strukturoidussa muodossa. Se on omiaan tarpeeseen hallita palveluihin liittyvää tietoa loogisesti ja jäsennellysti siten, että tietoa voidaan paitsi löytää myös hyödyntää helpommin automatisoiduissa toimenpiteissä.

CMDB Foundation plus

Konfiguraatiotietokanta (CMDB) on organisaation IT infrastruktuurin tärkeä tietolähde. Se tukee palvelua sen koko elinkaaren ajan ITIL® viitekehyksessä. Ilman sitä organisaation palveluiden ja infrastruktuurin ymmärtäminen, seuranta ja johtaminen on vaikeaa.

Konfiguraatiotietokantaan liittyvän terminologian, käsitteiden ja hyvien käytäntöjen ymmärtäminen ITIL®in viitekehyksen mukaan on olennainen osa konfiguraatiotietokannan onnistunutta toteutusta ja ylläpitoa. Konfiguraatiotietokannan (CMDB) täydentävä sertifiointi on suunniteltu antamaan syvällinen ymmärrys Palveluomaisuuden- ja konfiguraationhallinta -prosessin käsitteistä kuten myös muiden prosessien aiheeseen liittyvistä konsepteista koko palvelun elinkaaren ajalta.

Sertifiointi

Testi on ITIL® Foundationia vaativampi monivalintatesti, joka ei kuitenkaan ole niin vaativa kuin Intermediate -kurssien testit. Testi koostuu 40 monivalintakysymyksestä ja kestää 60 minuuttia (Kielilisällä 75 minuuttia). Testi suoritetaan ilman opintomateriaalia. Läpäistäkseen testin suorittajalla pitää olla vähintään 26 oikeaa vastausta 40 mahdollisesta (65%). Testissä saa käyttää paperista sanakirjaa.

 

Katso toteutuspäivämäärät ja osta kurssit Oppiasta: