Site Reliability Engineering SRE

DevOps-kulttuurin suosion räjähdysmäisesti kasvaessa, Google omaksui oman menetelmänsä kehittää ja hallita sovelluspalveluita. Syntyi Site Reliability Engineerin eli SRE. Tänä päivänä SRE:tä käyttävät Googlen lisäksi muun muassa Amazon, Netflix ja Microsoft.

SRE:n periaatteiden ympärille on rakentunut mittava kokoelma käytäntöjä niin tuotanto-ongelmien tehokkaaseen ratkaisemiseen kuin luotettavien ja itsekorjautuvien järjestelmien kehittämiseen.

Vuonna 2016 julkaistu kirja, Site Reliability Engineering, kertoo Googlen näkemyksen SRE:stä ja kuinka Google hyödyntää SRE:iä heidän sovelluspalveluiden kehityksessä.

SRE:n jatkuvan kehittämisen malli on
– Liiketoimintaan integroitu
– Loppuasiakaskokemuksen odotustason ylittävä
– Ennakoiva
– Nopea ja kustannustehokas
– Tasapainotettu kehittämisen ja laadun välillä
– Automatisoitu
– Jatkuvasti tuettu, hallittu ja läpinäkyvä
– Henkilöstöä sitouttava.

Lue lisää SRE:stä

Site Reliability Engineering (SRE) Foundation℠

SRE (Site Reliability Engineering) Foundation℠ -kurssi on johdanto periaatteisiin ja käytäntöihin, joiden avulla organisaatiot voivat skaalata kriittiset palvelut luotettavasti ja taloudellisesti. SRE:n käyttöönotto edellyttää uutta keskittymistä suunnitteluun ja automaatioon sekä uusien toimintatapojen omaksumista.

Kurssi korostaa SRE:n kehitystä ja sen tulevaa suuntaa, ja se tarjoaa osallistujille käytäntöjä, menetelmiä ja työkaluja, joiden avulla koko organisaatio voidaan sitouttaa toimimaan SRE:n mukaisesti.

Kurssi on kehitetty yhteistyössä SRE-huippuammattilaisten ja SRE:tä hyödyntävien yritysten kanssa. Kurssi nivoo yhteen parhaat käytännöt SRE:n hyödyntämiseksi organisaatiossa.

Kurssin sisältö:

 • SRE:n historia
 • SRE:n ja DevOpsin ja muiden suosittujen kehysten välinen suhde
 • SRE:n taustalla olevat periaatteet
 • Palvelutasotavoitteet (SLO)
 • Palvelutasoindikaattorit (SLI) ja moderni valvontaympäristö
 • Virhebudjetit ja niihin liittyvät virhebudjettipolitiikat
 • Työ ja sen vaikutus organisaation tuottavuuteen
 • Joitakin käytännön vaiheita, jotka voivat auttaa poistamaan ylimääräistä työtä
 • Havaittavuus elementtinä, joka osoittaa palvelun terveyden
 • SRE-työkalut, automaatiotekniikat ja turvallisuuden merkitys
 • Epävakaus – SRE:n lähestymistapa epäonnistumiseen ja vikatestaukseen
 • SRE:n käyttöönoton vaikutukset organisaatiossa
 • Sertifiointikoe

Kohderyhmä:

Valmennus sopii kaikille ammattilaisille, jotka työskentelevät muun muassa palvelujohtamisen tai palvelukehityksen parissa, kuten

 • Kehittäjä
 • CIO
 • Konsultti
 • DevOps-asiantuntija
 • SCRUM Master
 • Product Owner
 • Ohjelmistosuunnittelija
 • Projektipäällikkö
 • Team Leader

Lue lisää

Haluatko tarjouksen tai lisätietoja SRE-valmennuksistamme?
Voit myös varata yrityskohtaisen valmennuksen organisaatiosi jäsenille.