PeopleCert Scrum Master II

PeopleCert Scrum Master II keskittyy Scrum Masterin työssä tarvittaviin taitoihin: asiantuntijuus, opettaminen ja valmentaminen, fasilitointi, viestintä, ongelmanratkaisu ja organisaation muutosjohtaminen.

Kohderyhmä

Valmennus on suunnattu Scrum Masterin roolissa toimiville tai siihen pyrkiville. Valmennus soveltuu hyvin myös kaikille niille, joiden työtehtävät käsittävät palveluiden kehittämiseen ja käyttöönottoon liittyviä tehtäviä.

Valmennuksen sisältö

PeopleCert Scrum Master II -valmennuksessa keskitytään Scrum Masterin työssä tarvittaviin taitoihin. Ideat ja käytännöt esitellään seuraavasti:

  • Moduuli #1: Johdanto ketteriin menetelmiin ja Scrumiin
  • Moduuli #2: Scrum Masterin rooli
  • Moduuli #3: Scrum Masterin päivittäiset työtehtävät sprintin aikana
  • Moduuli #4: Johdanto Scrumin skaalaamiseen

Sertifiointi

Valmennuksen jälkeen osallistujilla on hyvät valmiudet suorittaa PeopleCert Scrum Master II -sertifiointitesti, joka kuuluu valmennuksen hintaan.

Opetuskieli

Koulutus on suomenkielinen. Materiaali ja tentti ovat englanninkielisiä. Valmennuksen suomenkielinen sanasto on saatavilla.

Haluatko tarjouksen tai lisätietoja Scrum-valmennuksistamme?
Voit myös varata yrityskohtaisen valmennuksen organisaatiosi jäsenille.

Katso toteutuspäivämäärät ja osta kurssit Oppiasta:

PeopleCert Scrum Master II
22.3.2023
Helsinki / Etävalmennus